آرشیو تگ : اتحادیه کاگران

اتحادیه کاگران: حکومت در زمینه اشتغال زایی برای شهروندان کشور ناکام مانده است

اتحادیه کاگران: حکومت در زمینه اشتغال زایی برای شهروندان کشور ناکام مانده است

اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید که حکومت در عملی کردن تعهداتش برای ایجاد زمینه کار ناکام مانده است. رییس این اتحادیه می گوید که حکومت باید برای ایجاد شغل به مردم، با سکتور خصوصی هماهنگی بیشتر کند. ایجاد زمینه های کاری برای شهروندان یکی از وعده های کلان رهبران حکومت وحدت ملی در زمان


Top