آرشیو تگ : اتاق تجارت

الکوزی: بازرگانان از نظام کنونی بانکی در کشور راضی نیستند

الکوزی: بازرگانان از نظام کنونی بانکی در کشور راضی نیستند

مسولان اتاق تجارت می گویند که سیستم بانکداری اسلامی به رشد اقتصادی کشور کمک بیشتر می کند. آنان تاکید می کنند که میان بازرگانان و بانک های که با نظام بانکداری سودی فعالیت می کنند، فاصله زیادی وجود دارد وباید این فاصله ها از میان برداشته شود. طرحی به هدف مروج شدن نظام بانکداری اسلامی

اتاق تجارت:شرایط کار و بار در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ بهبود یافته است

نتایج سومین سروی وضعیت کار وبار در کشور منتشر شد. اتاق تجارت و صنایع می گوید که، شرایط کار و بار در سال دوهزار و شانزده میلادی نسبت به سال دوهزار پانزده بهبود یافته است. یافته های این سروی نشان می دهد که، شاخص های کار و بار در تمام سکتور ها هنوز هم منفی

رسیدن به اهداف جهانی توسعه ای پایدار برای رشد تجارت در کشور مهم است

اتاق تجارت بین المللی افغانستان رسیدن به اهداف جهانی توسعه ای پایدار را گام مثبت در راستای توسعه تجارت در کشور می داند. اتاق تجارت بین المللی افغانستان ابراز امیداری می کند که با عملی شدن اهداف جهانی توسعه ای پایدار تجارت در کشور رونق گیرد. قدیر بهمن رییس این اداره رسیدن به اهداف جهانی

انتقاد اتاق تجارت از عملکرد نیروهای اطفاییه در کار مهار آتش سوزی

سخنگوی اتاق تجارت و صنایع از عملکرد اطفاییه کابل در کار مهار آتش سوزی روز گذشته در یک مارکیت تجارتی در کوته سنگی شهر کابل انتقاد می کند. درهمین حال، شماری از شهروندان کشور نبود افراد فنی و نبود امکانات در ادراه اطفاییه کابل را دلیل به درازا کشیدن شدن آتش سوزی عنوان می کنند.


Top