آرشیو تگ : اتاق تجارت و صنایع

اتاق تجارت و صنایع گفتمان ملی بخش خصوصی را در کابل برگزار کرد

اتاق تجارت و صنایع گفتمان ملی بخش خصوصی را در کابل برگزار کرد

اتاق تجارت و صنایع گفتمان ملی بخش خصوصی را روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. مسوولان این اتاق هدف از برگزاری این گفتمان را شناسایی چالش ها فرا راه ترانزیت کشور عنوان می کنند. شفیق الله عطایی، معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که هدف از تدویر این گفتمان، فراهم آوری زمینه گفتمان آزاد

استقبال اتاق تجارت و صنایع از معافیت ۹۵ درصد جرایم مالیاتی شرکت های مالیه دهنده

ریاست جمهوری پس از تایید شورای عالی اقتصادی و شورای ملی، نود و پنج درصد جرایم مالیاتی شرکت های مالیه دهنده خصوصی را معاف کرده است. شماری از شرکت های خصوصی از سال سیزده هشاد و یک تا سال سیزده نود وشش مالیات شان را پرداخت نکرده اند و جرایم سنگین بر آنان وضع شده

اتاق تجارت و صنایع از کاهش سرمایه گذاری در کشور خبر می دهد

مسولان اتاق تجارت و صنایع از وضعیت کار و بار در کشور نگرانی می کنند. آنان می گویند که در حال حاضر کار و بار و سطح سرمایه گذاری در کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است. “نشست ملی کارفرمایان” از سوی سازمان بین المللی کار و اتاق تجارت و صنایع در کابل برگزار شده است.

الکوزی: بازرگانان کشور در یک هفته گذشته ۱۴ میلیون دالرمتضرر شده اند

اتاق تجارت و صنایع می گوید که به علت افزایش ناامنی ها و مسدود بودن جاده های پایتخت، در یک هفته گذشته، بازرگانان کشور حدود چهارده میلیون دالر متضرر شده اند. از موج اخیر حملات تروریستی در کابل یک هفته می گذرد. حمله تروریستی روز چهار شنبه هفته گذشته در چند صد متری ارگ ریاست

اتاق تجارت و صنایع: وضعیت کار و بار در کشور رو به بهبود است

مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که میزان کار و بار در سه ماه نخست سال روان خورشیدی رو به بهبود است. یافته های چهار سروی که از سوی اتاق تجارت و صنایع در یک سال گذشته انجام شد، نشان می دهد که با وجود چالش های امنیتی، فساد اداری در گمرک ها و

اتاق تجارت و صنایع: قانون مالیات تعدیل شود

اتاق تجارت و صنایع پیش پرداخت مالیاتی برای سکتور خصوصی را مشکل زا می داند و خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات است. مسوولان اتاق تجارت و صنایع از کار کرد حکومت در راستای رشد سکتور خصوصی سخت انتقاد می کنند. عتیق الله نصرت رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت با اجرای

اتاق تجارت و صنایع به ده هزار خانواده بی بضاعت در کابل مواد غذیی توزیع کرد

اتاق تجارت و صنایع با همکاری شماری از شرکت های خصوصی به ده هزار خانواده بی بضاعت در کابل مواد غذایی توزیع کرد. رمضان ماه تعاون و همکاری است. در ماه مبارک رمضان دارنده گان به ناداران کمک می کنند. به همین منظور، اتاق تجارت و صنایع با همکاری شماری از شرکت های خصوصی به

راه اندازی کار زار بین المللی برای سرمایه گزاری در کشور

اداره حمایت از سرمایه گزاری، کار زار بین المللی سرمایه گزاری در کشور را راه اندازی کرده است. مسوولان این اداره، هدف این برنامه را معرفی افغانستان به مثابه مکان مناسب برای سرمایه گزاری در منطقه و جهان عنوان می کنند. اداره حمایت از سرمایه گزاری افغانستان تلاش هایی را برای چگونگی رشد و توسعه

حافظی: حکومت برای رشد اقتصادی کشور موقف روشن ندارد

اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت نسبت به بخش خصوصی کم توجهی می کند. مسوولان این نهاد می گویند که حکومت وحدت ملی برای رشد اقتصادی کشور موضع روشن ندارد. اتاق تجارت و صنایع نشستی را تحت عنوان” سرمایه گزاری های کوچک و متوسط” برای بررسی فرصت های تجاری و تقویت صنایع از

انتقاد اتاق تجارت و صنایع از نبود زمینه های مناسب برای تجارت با کشور های سارک

اتاق تجارت و صنایع، از نبود زمینه های مناسب برای تجارت با کشور های سارک”سازمان همکاری منطقه ی جنوب آسیا” انتقاد می کند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع، صادر نشدن ویزا برای تاجران و نبود سیتم ترانزیتی را یکی از چالش ها فرا راه تاجران در کشور عنوان می کنند. اتاق تجارت و صنایع کشور،


Top