آرشیو تگ : ائتلاف ملی نجات

ائتلاف ملی نجات افغانستان: ارگ هویت یک قوم را بر سایر اقوام تحمیل نکند

ائتلاف ملی نجات افغانستان: ارگ هویت یک قوم را بر سایر اقوام تحمیل نکند

ائتلاف ملی نجات افغانستان می گوید که توزیع شناسنامه های الکترونیک بدون درنظر داشت هویت مردم افغانستان، بحران آفرین خواهد بود. به باور این جریان سیاسی، تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر سبب رو در رو شدن مردم خواهد شد. واکنش ها نسبت به درج هویت افغان بعنوان هویت ملی در شناسنامه های الکترونیک


Top