آرشیو تگ : آگاهان

آگاهان اقتصادی: شرکت های مخابراتی باید در قیمت مکالمات تلفنی تخفیف بیاورند

آگاهان اقتصادی: شرکت های مخابراتی باید در قیمت مکالمات تلفنی تخفیف بیاورند

شماری از آگاهان اقتصادی می گویند که باید شرکت های مخابراتی قیمت مکالمات تلفنی را پایین بیاورند. یکی از دستآورد های حکومت افغانستان عرضه خدمات مخابراتی در کشور عنوان می شود. گفته می شود که ۸۰ درصد شهروندان کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند. شماری از مسوولان شرکت های مخابراتی می گویند که مشکلات

آگاهان نظامی: بخش های از شهر کندز در معامله ای به طالبان واگذار شده است

شماری از آگاهان نظامی می گویند که بخش های از شهر کندز سقوط نکرده است؛ بلکه در پی معامله ای به مخالفان مسلح سپرده شده است. از چند ماه به این سو آوازه حضور جاسوسان در داخل نظام بیشتر شنیده می شود. بارها آگاهان نظامی گفته اند که از ارگ گرفته تاپایین ترین اداره دولتی

آگاهان سیاسی: پس از شهادت استاد شورای عالی صلح کار موثر نکرده است

شماری از آگاهان سیاسی نقش رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور را در پیشبرد گفتگوهای صلح موثر می دانند. آنان می گویند تا زمان حیات استاد، امیدواری هایی وجود داشت که صلح در کشور تأمین می شود، اما پس از شهادت استاد با وجود تلاش هایی که صورت گرفت، صلح در کشور تأمین

آگاهان سیاسی: شهید استاد ربانی بحران ها را مهار می کرد

آگاهان سیاسی می گویند که توانایی و مهارت سیاسی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین به حدی بود که می توانست بحران ها را مهار کند. احمد سعیدی آگاه سیاسی می گوید که شهید استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور یک سیاست مدار مدبر

آگاه هان سیاسی: زمامداران کشور سیاست خارجی و داخلی خود را تدوین کند

در پیوند به هشدار های برخی رهبران سیاسی افغانستان در قبال پاکستان، شماری از کارشناسان می گویند که دوست شمردن پاکستان از سوی برخی مقامات گذشته و کنونی حکومت افغانستان، یک اشتباه است. روزگذشته فضای همایش هفته شهید و چهاردهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، ظاهرا روحیه ضد پاکستانی داشت و

آگاهان: امریکا برای از بین بردن داعش اراده ندارد

شماری از آگاهان سیاسی، اراده امریکا در امر مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه گروه تروریستی داعش را ضعیف می دانند. به باور این آگاهان، اهداف کلان منطقه ای امریکا سبب شده است که گروه تروریستی داعش در افغانستان و کشورهای منطقه رشد کند. جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد ارتش امریکا روز یکشنبه، در


Top