آرشیو تگ : آگاهان

آگاه هان سیاسی: زمامداران کشور سیاست خارجی و داخلی خود را تدوین کند

آگاه هان سیاسی: زمامداران کشور سیاست خارجی و داخلی خود را تدوین کند

در پیوند به هشدار های برخی رهبران سیاسی افغانستان در قبال پاکستان، شماری از کارشناسان می گویند که دوست شمردن پاکستان از سوی برخی مقامات گذشته و کنونی حکومت افغانستان، یک اشتباه است. روزگذشته فضای همایش هفته شهید و چهاردهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، ظاهرا روحیه ضد پاکستانی داشت و

آگاهان: امریکا برای از بین بردن داعش اراده ندارد

شماری از آگاهان سیاسی، اراده امریکا در امر مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه گروه تروریستی داعش را ضعیف می دانند. به باور این آگاهان، اهداف کلان منطقه ای امریکا سبب شده است که گروه تروریستی داعش در افغانستان و کشورهای منطقه رشد کند. جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد ارتش امریکا روز یکشنبه، در


Top