آرشیو تگ : آگاهان

آگاهان: آمریکا با آوردن حکمتیار به‎ روند صلح، حضور دایمی‎اش را مشروعیت می‎دهد

آگاهان: آمریکا با آوردن حکمتیار به‎ روند صلح، حضور دایمی‎اش را مشروعیت می‎دهد

آمریکا قصد دارد با یکجا شدن گلبدین حکمتیار به روند صلح و حضورش در صحنه سیاسی به حضور دوامدارش در افغانستان مشروعیت بدهد. شماری از آگاهان با بیان این مطلب می گویند که آمریکا نام حکمتیار را از فهرست سیاه بیرون و زمینه حضور آن‎را در قدرت سیاسی مساعد خواهد کرد. گلبدین حکمتیار در گذشته

آگاهان: استاد شهید از بنیان‎گذاران نظام جدید بود

شماری از آگاهان سیاسی نقش رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین‎ربانی را در تشکیل نظام جدید موثر و اساسی می دانند. آنان می گویند که استاد شهید پس از فرو پاشی رژیم طالبان به عنوان یک بازوی قوی از نظام کنونی حمایت کرد. شهروندان کشور پس از نشت بن در اول

آگاهان: استاد شهید رهبر صلح‎جو بود

شماری از آگاهان سیاسی نقش رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین‎ربانی را در تحولات چهار دهه اخیر ارزنده ارزیابی می کنند. به باور آنان، استاد شهید به خوبی از سیاست‎های روز آگاهی داشت و راه‎حل بسیاری از مشکلات موجود در کشور را می‎دانست. شماری از آگاهان سیاسی با تاکید بر این

آگاهان: تک‎کرسی شدن حوزه‎های انتخاباتی به سود کشور نیست

شماری از آگاهان سیاسی با غیر عملی خواندن تطبیق نظام تک کرسی حوزه‎های انتخاباتی می گویند که برگزاری انتخابات به شیوه‎ تک‎کرسی مشکل بار می آورد. به گفته آنان، سیستم تک کرسی حوزه‎های انتخاباتی زمینه تقلب را مساعد می کند. طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی سرو صداهای را در محافل سیاسی بالا کرده

آگاهان: استاد شهید در بسیج مردم علیه اشغال‎گران، رهبر بی بدیل بود

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که نقش شهید استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور در بسیج مردم برای دفاع از افغانستان در تاریخ کشور برجسته است. این آگاهان می افزایند که رهبر شهید در میان رهبران سیاسی کشور در یک قرن اخیر بی بیدل بود و جایگاهش همیشه خالی

آگاهان: استاد برهان الدین ربانی یک شخصیت بی نظیر در تاریخ کشور است

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور یک شخصیت صبور و بردبار بود. آنان، شخصیت استاد شهید را استثنایی می دانند و به بررسی ابعاد شخصیتی وی تاکید می کنند. استاد برهان الدین ربانی رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور یکی از شخصیت

آگاهان نسبت به کارایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بی باور اند

شماری از آگاهان سیاسی با اضافی خواندن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می گویند که این نهاد توان بررسی پرونده های کلان فساد اداری را ندارد. اگاهان سیاسی به برچیدن فساد از ارگانهای عدلی و قضایی تاکید می کنند و می گویند که حکومت بجای ایجاد مراکز مختلف در کار فساد اداری،

آگاهان: رهبران حکومت وحدت ملی به اختلاف های شان پایان دهند

شماری از مقام های پیشین حکومت و آگاهان سیاسی از سران حکومت وحدت ملی می خواهند که به اختلاف های شان نقطه پایان بگذارند. آنان تاکید می کنند که مخالفان مسلح دولت از ادامه این تنش ها استفاده خواهند کرد. شماری از نهادهای مدنی در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ از نود و هفتمین

آگاهان: پاکستان به گفته های خود صادق نیست

پاکستان یکبار دیگر بر آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان به رهبری افغانستان تاکید کرده است. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان گفته است که در راستای حاضر کردن مخالفان به پای میز مذاکره با حکومت افغانستان همکاری خواهند کرد. اما شماری از آگاهان سیاسی می گویند که احتمال می رود، فشارهای جامعه

آگاهان: سیاست خارجی حکومت در دو سال گذشته موفق بوده است

شماری از آگاهان سیاسی می گویند که بزرگترین دستآورد حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر، بهبود در سیاست خارجه می باشد. این آگاهان سیاسی تاکید می کنند که عملکرد خوب حکومت در سیاست خارجی، توانسته است افغانستان را یک بار دیگر در محراق توجه جامعه جهانی قرار دهد. فرامرز تمنا رییس مرکز مطالعات استراتیژیک


Top