آرشیو تگ : آدم ربایان

بازداشت افراد یک شبکه آدم ربا در کابل

بازداشت افراد یک شبکه آدم ربا در کابل

امنیت ملی از بازداشت یک شبکه شش نفر آدمربایان، در کابل خبر داده است. دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که، نیروهای قطعات خاص این ریاست، این آدمربایان را از مربوطات ناحیه دوازدهم شهر کابل، بازداشت کرده اند. به اساس خبرنامه، این آمربایان یک کودک ده ساله را، از ناحیه

امنیت ملی از بازداشت افراد یک گروه آدم ربا در کابل خبر داده است

مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این افراد طی عملیات ویژه ماموران این ریاست روز گذشته از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل بازداشت شده اند. وی می گوید که با بازداشت این افراد، دو تن از قید آنان آزاد شده است که تا اکنون در داخل یک چاه نگهداری می شدند.

امنیت ملی از بازداشت یک گروه آدم ربا در کابل خبر داده است

ریاست عمومی امنیت ملی از شناسایی و بازداشت یک گروه آدم ربا در کابل خبر داده است. دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این آدم ربایان یک داکتر را از ساحه پروژه جدید خیرخانه ربوده بودند و در بدل رهایی وی خواستار پرداخت پنجصد هزار دالر شده بودند. خبرنامه

پنج آدم ربا در زندان پلچرخی اعدام شدند

پنج تن از افراد یک گروه آدم ربا امروز در زندن پلچرخی کابل اعدام شدند. معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که افراد اعدام شده در رویدادهای گوناگون به ویژه آدم ربایی در ولایت هرات دست داشته اند. مسوولان ریاست محابس می گویند که یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات همراه با چهار نفر

امنیت ملی از بازداشت افراد یک شبکه اختطافچی در کابل خبر می دهد

ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت افراد یک شبکه اختطافچی در کابل خبر می دهد. مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، افراد این شبکه سه نفری اختطافچی طی عملیات ویژه مأموران این ریاست از مربوطات شهر کابل بازداشت شدند. این افراد یک کودک پنج ساله را از ولسوالی بگرامی کابل اختطاف

یک سردسته آدم ربایان در شهر کابل بازداشت شد

یک سردسته آدم ربایان در کابل از سوی مأموران امنیت ملی بازداشت شده است. به اساس خبرنامه امنیت ملی، آدم ربایان یک باشنده کابل را پانزده روز پیش از ساحه پروان سوم مربوط ناحیه چهار شهر کابل ربوده بودند و مأموران این ریاست توانستند سردسته این گروه آدم ربا را بازداشت کنند. امینت ملی تأکید

بیست و پنج کودک از چنگ آدم ربایان در ولایت غزنی آزاد شدند

گروهی از آدم ربایان در ولایت غزنی بازداشت شده اند که می خواستند، بیست و پنج تن از کودکان را به پاکستان منتقل کنند. سرپرست فرماندهی پلیس ولایت غزنی می گوید که آدم ربایان این کودکان را از ولسوالی های مختلف ولایت غزنی به بهانه فراگیری آموزش های دینی به پاکستان انتقال می دادند. این

یک باند آدم ربا در ولایت غزنی ازسوی پلیس بازداشت شد

مسوولان امنتیی ولایت غزنی از بازداشت افراد یک باند آدم ربا در این ولایت خبر می دهند. فرمانده پلیس غزنی می گوید که افراد این باند آدم ربا از ولسوالی قره باغ این ولایت بازداشت شده اند. هرچند فرمانده پلیس غزنی آدم رباهای بازداشت شده را دربرابر رسانه ها ظاهر نمی کند و می گوید

یک گروه شانزده نفری آدم ربایان در ولایت هرات بازداشت شدند

مأموران ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه شانزده نفری آم ربا را از مربوطات ولایت هرات بازداشت کرده اند. مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این گروه شانزده نفری به سرکردگی غلام فاروق مشهور به عبدالغفار، در بیشتر موارد آدم ربایی در این ولایت دست داشته است. مسوول رسانه ای ریاست


Top