آرشیو تگ : آخرخط

ناکامی استراتژی دولت ترامپ در یک ساله‌گی آن

ناکامی استراتژی دولت ترامپ در یک ساله‌گی آن

استراتژی دولت ترامپ در قبال افغانستان، یک ساله شد. در این استراتژی، به رویکرد نظامی در جنگ افغانستان، تاکید شده بود. اما با گذشت این  یک سال، تغییری در وضعیت جنگ افغانستان نه تنها نیامده است که برعکس بدتر هم شده. بشیر عظیمی این موضوع را با  آقایان دکترعبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و عبدالشکور سالنگی

یک سالگی راهبرد امریکا و چشم انداز جنگ افغانستان

استراتژی جدید دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا یک ساله شد. تا هنوز اما، سرنوشت طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان روشن نیست و حتا به گزارش سیگار، حملات انتحاری و کشتارهای هدفمند، افزایش یافته اند.

شکست های امنیتی اخیر و افزایش تلفات نظامیان کشور

وحشت فجایع و سوزاندن شهر غزنی هنوز از ذهن و وجود مردم افغانستان نرفته است که امروز در کابل یک حمله کننده انتحاری خودش را در میان دانش آموزان یک آموزشگاه در دشت برچی کابل منفجر ساخت و جان تعداد زیادی از این دانش آموزان را گرفت و ده ها تن را زخمی ساخت. در

شکست های امنیتی اخیر و افزایش تلفات نظامیان کشور

وحشت فجایع و سوزاندن شهر غزنی هنوز از ذهن و وجود مردم افغانستان نرفته است که امروز در کابل یک حمله کننده انتحاری خودش را در میان دانش آموزان یک آموزشگاه در دشت برچی کابل منفجر ساخت و جان تعداد زیادی از این دانش آموزان را گرفت و ده ها تن را زخمی ساخت. در

جنگ غزنی وارد چهارمین روز شد، در این مدت بر مردم غزنی چه گذشته است؟

طالبان شهر غزنی را از چهار جهت هدف حمله قرار دادند و  تا اکنون که چهار روز میگذرد و در گیری شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان مهاجم وجود دارد. منابع امنیتی افغان گفته است، نیروهای کمکی به شمول نیروهای امنیت ملی، سربازان ویژه و نیروهای خارجی برای نجات شهر غزنی وارد عمل شده‌اند.

جنگ غزنی وارد چهارمین روز شد، در این مدت بر مردم غزنی چه گذشته است؟

طالبان شهر غزنی را از چهار جهت هدف حمله قرار دادند و  تا اکنون که چهار روز میگذرد و در گیری شدید میان نیرو های امنیتی و طالبان مهاجم وجود دارد. منابع امنیتی افغان گفته است، نیروهای کمکی به شمول نیروهای امنیت ملی، سربازان ویژه و نیروهای خارجی برای نجات شهر غزنی وارد عمل شده‌اند.

مهلت دو هفته‌یی احزاب برای پذیرفته‌‍شدن خواست‌های شان

پس از بی‌نتیجۀ ماندن نشست‌های نماینده‌گان احزاب، حکومت و کمیسیون انتخابات روی چگونگی بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، این احزاب ‌دی‌روز در یک نشست خبری در کابل، موقف شان را اعلام کردند. آنان، هشدار دادند که اگر حکومت به خواست‌های شان تمکین نکند، در بارۀ رهبران حکومت و کمیسیون انتخابات

مهلت دو هفته‌یی احزاب برای پذیرفته‌‍شدن خواست‌های شان

پس از بی‌نتیجۀ ماندن نشست‌های نماینده‌گان احزاب، حکومت و کمیسیون انتخابات روی چگونگی بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، این احزاب ‌دی‌روز در یک نشست خبری در کابل، موقف شان را اعلام کردند. آنان، هشدار دادند که اگر حکومت به خواست‌های شان تمکین نکند، در بارۀ رهبران حکومت و کمیسیون انتخابات


Top