آرشیو تگ : آثار باستانی

در یک دهه پسین بیش از ۵ هزار اثر باستانی به دست دولت آمده است

در یک دهه پسین بیش از ۵ هزار اثر باستانی به دست دولت آمده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‎گوید که در بیش از یک دهه پسین بیش از پنج هزار اثر باستانی کشور به دست آمده است. ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این کار را دستاورد کم سابقه می‎خواند و تاکید می‎کند که پنج هزار ساحات باستانی دیگر در کشور تثبیت شده و به زودی کار روی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: قاچاق آثار باستانی کشور نگران کننده است

وزارت اطلاعات و فرهنگ از قاچاق آثار باستانی کشور نگرانی می کند. سخنگوی این وزارت می گوید که چهار دهه جنگ تحمیلی در کشور سبب شده است تا بیش از یک صد هزار آثار باستانی از طریق کشور های همسایه به جهان قاچاق شود. جنگ پدیده ای که همواره از مردم افغانستان قربانی گرفته است.


Top