آرشیو تگ : آب

چهارمین کنفرانس آب و توسعه پایدار پایان یافت

چهارمین کنفرانس آب و توسعه پایدار پایان یافت

وزیر انرژی و آب در پایان چهارمین “کنفرانس آب و توسعه پایدار” هدر رفتن فرصت ها برای مدیریت منابع آبی کشور را جبران ناپذیر می داند و خواستار توجه جدی به مسایل آبی کشور است. چهارمین «کنفرانس آب و توسعه پایدار» پایان یافت. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت بر حل مشکلات آبی کشور تاکید

چهارمین کنفرانس «آب و توسعه پایدار» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد

چهارمین کنفرانس” آب و توسعه پایدار”در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که کشورهای همسایه از ایجاد بندها و شبکه‌ های آبی در افغانستان نباید نگران باشند. آقای غنی در این کنفرانس بر حل مشکلات آبی با کشور های همسایه نیز تاکید می کند. به گفته رییس جمهور

هشتاد درصد آب های کشور هدر می رود

از روز جهانی آب در کابل گرامی داشت شد. مقام های حکومتی می گویند که آب های کشور به مدیریت جدی نیاز دارد. سوم حمل/فروردین برابر است با روز جهانی آب. از این روز در کابل به گونه ی رسمی گرامی داشت شد. در این مراسم مقام های بلند پایه ای حکومتی حضور داشتند. علی


Top