آرشیو تگ : آب

گردهمایی پایتخت نشینان به دلیل کاهش آب های زیر زمینی در کابل

گردهمایی پایتخت نشینان به دلیل کاهش آب های زیر زمینی در کابل

به علت کاهش روز افزون آب های زیر زمینی شماری از پایتخت نشینان دست به راهپیمایی زدند. پایتخت نشینان باتجمع اعتراضی در برابر ساختمان وزارت انرژی و آب، مسوولان این وزارت را به بی برنامگی در راستای مدیریت آب های کابل متهم می کنند. در کنار ناامنی و بیکاری، کاهش روز افزون آب های زیر

نگرانی از کاهش روز افزون سطح آب های زیر زمینی در کابل

ریاست عمومی آبرسانی کشور از مصرف غیر ضروری آب نگرانی می کند. رییس این اداره می گوید که در حال حاضر از آب های زیر زمینی به گونه ظالمانه استفاده می شود. در کنار ناامنی، کاهش روز افزون سطح آب های زیر زمینی در کابل از دیگر مواردی است که همواره باشندگان این شهر را

نگرانی رییس اجرایی حکومت از استفاده بی رویه‎ای آب در کشور

رییس اجرایی حکومت نسبت به استفاده بی اندازه از آب در کشور به خصوص در شهر کابل نگرانی می کند. عبدالله عبدالله که امروز در نشستی تحت عنوان نقش زنان در مدیریت منابع آبی در کابل سخن می گفت، افزود که اگر جلو استفاده بی رویه از آب گرفته نشود، تا چند سال دیگر در

چهارمین کنفرانس آب و توسعه پایدار پایان یافت

وزیر انرژی و آب در پایان چهارمین “کنفرانس آب و توسعه پایدار” هدر رفتن فرصت ها برای مدیریت منابع آبی کشور را جبران ناپذیر می داند و خواستار توجه جدی به مسایل آبی کشور است. چهارمین «کنفرانس آب و توسعه پایدار» پایان یافت. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت بر حل مشکلات آبی کشور تاکید

چهارمین کنفرانس «آب و توسعه پایدار» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد

چهارمین کنفرانس” آب و توسعه پایدار”در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که کشورهای همسایه از ایجاد بندها و شبکه‌ های آبی در افغانستان نباید نگران باشند. آقای غنی در این کنفرانس بر حل مشکلات آبی با کشور های همسایه نیز تاکید می کند. به گفته رییس جمهور

هشتاد درصد آب های کشور هدر می رود

از روز جهانی آب در کابل گرامی داشت شد. مقام های حکومتی می گویند که آب های کشور به مدیریت جدی نیاز دارد. سوم حمل/فروردین برابر است با روز جهانی آب. از این روز در کابل به گونه ی رسمی گرامی داشت شد. در این مراسم مقام های بلند پایه ای حکومتی حضور داشتند. علی


Top