اقتصادی

قرار داد ساخت سرک حلقوی شهر کابل امضا شد

قرار داد ساخت سرک حلقوی شهر کابل امضا شد

سرک حلقوی شهر کابل به طول نود و پنج کیلومتر ساخته می شود. وزارت مالیه می گوید که قرار داد بخش اول این سرک با حضور رییس جمهور میان وزارت مالیه و بانک انکشاف اسلامی به امضا رسیده است. وزارت مالیه قرار داد ساخت سرک حلقوی شهر کابل را با بانک انکشاف اسلامی امضا کرد.

امضای قرار داد ساخت ۱۲ پروژه راه سازی ازسوی وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرار داد دوازده پروژه راه سازی روستایی را با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد. این پروژه ها در ولایت های سمنگان، پروان، فاریاب، کندهار، کابل، کاپیسا و ننگرهار تطبیق خواهد شد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که ارزش مجموعی این پروژه ها پنج

وزارت انکشاف دهات قرار داد ساخت ۱۳۰ پروژه آبیاری را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ۱۳۰ پروژه آبیاری را به ارزش بیش از ۳۷۰ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها دوصد و شش هزار روز کاری ایجاد خواهد شد که در کاهش

قزاقستان علاقه مند گسترش روابط بازرگانی با افغانستان است

مسوولان اتاق تجارت بین المللی قزاقستان در دیدار با هیأت بلند رتبه افغانستان در شهر آستانه خواهان گسترش روابط بارزگانی میان دو کشور شده اند. به گفته رییس اتاق تجارت بین المللی قزاقستان، در حال حاضر میزان داد و ستد بازرگانی میان کابل و آستانه به پنجاه میلیون دالر می رسد. ماه حمل امسال نمایندگی

قرار داد ترمیم بند قرغه امضا شد

قرارداد ترمیم بند قرغه میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت داخلی به امضا رسید. وزارت انرژی و آب قرار دادی را به هدف ترمیم، ساخت و ساز بند قرغه با یک شرکت داخلی امضا کرد. این بند در سه مرحله تکمیل می شود. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که

قرار داد اسفالت جاده قرغان- اندخوی با یک شرکت غیر دولتی امضا شد

وزارت فواید عامه قرار داد اسفالت جاده قرغان-اندخوی ولایت فاریاب را با یکی از شرکت های غیر دولتی در کابل امضا کرد. به ادامه  اسفالت جاده ها در سراسر کشور این بار وزارت فواید عامه قرار داد اسفالت جاده قرغان-اندخوی ولایت فاریاب را با یکی از شرکت های غیر دولتی امضا کرد. محمود بلیغ وزیر

قرارداد مطالعه فنی ساخت تونل جدید سالنگ امضا شد

وزارت فواید عامه قرارداد مطالعه روی چگونگی احداث و اعمار تونل سالنگ جدید را با شرکت بین المللی استرالیایی به امضا رساند. کار عملی ساخت تونل جدید سالنگ با طول دوازده کیلومتر پس از تکمیل مطالعات دوسال بعد آغاز خواهد شد. گذرگاه سالنگ شمال و جنوب کشور را باهم وصل می ‌کند. بر اساس معلومات

منظوری چهار میلیارد افغانی برای دوزاده پروژه توسعه ای

کمیسیون تدارکات ملی دوازده قرارداد را به ارزش حدود چهار میلیارد افغانی تأیید کرد. بررسی فنی و مالی تونل جدید سالنگ، اعمار بیست و سه کیلومتر قسمت اول سرک دوشی الی بامیان، تعدیل قرارداد خدمات مشورتی جهت دیزاین سب استیشن ‌ها و لین انتقال برق ولایت بامیان و چندین پروژه کشاورزی شامل این قراردادها می

وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک روستایی را با چند شرکت خصوصی امضا کرد

وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک را در ولسوالی های اندرآب ولایت بغلان و اشکمش ولایت تخاربا دو شرکت غیر دولتی امضا کرد. به ادامه اسفالت سرک های روستایی در کشور این بار وزارت فواید عامه قرار داد ساخت دو سرک روستایی را در ولسوالی های اندرآب ولایت بغلان و اشکمش ولایت تخار

وزیر مالیه: ۲ درصد جمع آوری عواید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

وزیر مالیه می گوید که از اول سال جاری مالی تاکنون جمع آوری عواید در مقایسه با سال گذشته بیش از دو درصد افزایش یافته است. وزیر مالیه با حضور در تالار مجلس نمایندگان دستآورد هایی این وزارت را با اعضای مجلس نمایندگان در میان گذاشت. اکلیل حکمی وزیر مالیه عضویت افغانستان در بانک زیر


Top