برنامه ها

برگزاری دور سوم نشست های چهارجانبه در اسلام آباد

برگزاری دور سوم نشست های چهارجانبه در اسلام آباد

قرار است دور سوم نشست های چهارجانبه میان (افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا) در اسلام آباد پاکستان برگزار شود. اعضای نشست های چهارجانبه نقشه راه صلح، در پایان دور دوم  نشست خود در کابل، توافق کردند که دور سوم این نشست در ١٧ بهمن ام سال، در اسلام‌آباد برگزار شود. دور دوم این

صلح با طالبان به قیمت سقوط بغلان

پس از برگزاری نشست‌های چهارجانبه در اسلام آباد و پاکستان و ادامه روند گفت وگوهای دولت افغانستان با طالبان در جلسه‌های ملی و بین المللی، نا امنی‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است آیا روند گفت وگوهای صلح ایجاد گر امنیت و ثبات در افغانستان است؟ کشورهای دست دار در روند چهار جانبه نقشه

پیکر حکومت وحدت ملی در آستانۀ دوساله شدن، اما با زخم های هم تازه و هم کهن

حکومت وحدت ملی که بر مبنای توافق نامه ی سیاسی دو نامزد پیشتاز انتخابات گذشته پس از بی نتیجه گی آن روی کار آمد، در حالی مهم ترین مواد این توافق نامه از جا و گاه مانده اند، به پایان مشروعیت کنونی و الزام دگرگونی اش نزدیک می شود. اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات و تدویر

ناکام خوانده شدن حکومت وحدت ملی در پاسداری از ارزش های حقوق بشری

سازمان دیدبان حقوق بشر کار کرد نزدیک به دو ساله حکومت وحدت ملی در زمینه حقوق بشری را ناکام خوانده است. افغانستان کشور که از ته و بالا در چند راهه‌گی های سر درگمی و کج روی قرار دارد؛ حقوق بشر توسط دولت و مقام های دولتی نقض می شود، زور مندان و سلاح داران

راهی که سرانجامش صلح و رفاه افغانستان باشد، کدام است؟

در سفر وزیر خارجه کشور به چین، این همسایه ی شمال شرقی، تاکید کرده که به عنوان حامی، میانجی و تسهیل‌کننده گفت‌وگوها صلح افغانستان، نقش بازی می کند. چین یکی از اعضای ‘گروه هماهنگی چهارجانبه’ برای گفت و گوهای صلح افغانستان با طالبان است که تا حال دو نشست برای تعیین نقشه ی راه روند

پیش شرط های طالبان در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان

پس از آن‌که  حملات طالبان بر نقاط مختلف افغانستان تشدید پیدا کرد، دولت افغانستان در هم‌کاری با کشورهای پاکستان، چین و ایالات متحده  امریکا، نشست های چهار جانبه را به منظور ترسیم راه صلح، در اسلام آباد و کابل برگزار کردند و قرار است نشست بعدی آن نیز در اسلام آباد برگزار شود. در همین

حمله روز چهار شنبه بالای خبرنگاران روز سیاه در تاریخ رسانه ی افغانستان

چهار شنبه هفته گذشته، شهر کابل شاهد روی داد خونینی بود که همه قر بانیان آن افراد ملکی، خبرنگاران و کارکنان رسانه ی بودند. در پی این حمله هفت تن به شهادت رسیدند و شماری دیگری نیز زخمی شدند که واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان را به دنبال داشت. نماینده‌گی نهادهای


Top