برنامه ها

پولیگون: قسمت هفتاد و نو

پولیگون: قسمت هفتاد و نو

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

سفر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی به ایران

این سفر دومین مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی افغانستان به ایران است که پیش از آن رییس جمهور غنی نیز به ایران سفر کرده بود. محوری ترین بحث  در سفر سه روزه آقای عبدالله عبدالله،  گفت و گو ها در باره همکاری های سه جانبه افغانستان، ایران و هند در چارچوب تبدیل کردن چابهار

ورزش افغانستان، از یک گام تا پیروزی تا نماد وحدت ملی

قرار است عصر امروز، ملی پوشان فوتبال کشور برای کسب جام قهرمانی جنوب آسیا، در برابر هند بایستند. شیران خراسان که با دست آوردهای بزرگ در این دوره، با زدن ۱۶ گول و دریافت یک گول حریفانش را از پیش رو برداشت،  در گام نهایی برای کسب قهرمانی قرار دارد. به گفته ی دفتر مطبوعاتی

پولیگون: قسمت هفتاد و هشت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد و هفت

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد و شش

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد و پنج

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

گفتمان صلح و از سرگیری گفت و گوها؛ تکرار تجربه های ناکام صلح می آورد؟

قرار است اسلام آباد یازدهم ماه جنوری میزبان نشست چهارجانبه ی افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا بر محور صلح افغانستان باشد. محمد اشرف غنی رییس جموری کشور، که روز پنج شنبه هفته ی گذشته در نشست خبری از این اجلاس سخن می گفت ابراز کرد، این گردهمایی چهارسو، برای حاصل اطمینان خاطر از جانب پاکستان

پولیگون: قسمت هفتاد و چهار

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده

پولیگون: قسمت هفتاد و سه

در محوطه زندان پلچرخی کابل میدان های به نام پولیگون قرار دارد که به گورهای دسته جمعی شخصیت های سیاسی ، احزاب اسلامی ومردم عادی که در زمان کمونیست ها به انواع جرم های سیاسی گرفتار شده و بدون محاکمه اعدام شدند ویا هم به صورت زنده در این پولیگون ها به مرگ محکوم شده


Top