برنامه ها

جنگ امریکا در افغانستان؛ مجلس نمایندگان خواهان بازنگری روی پیمان امنیتی شد

در حالی که هفده سال از حملات یازدهم سبتامبر به مراکز بازرگانی بین المللی و وزارت دفاع در امریکا که سبب سرازیر شدن هزارها نیرو و صدها میلیارد پول به افغانستان شدند می گذرد، طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا در افغانستان اما همچنان ادامه دارد. هنوز دود انفجارهای غرب کابل فرو ننشسته بود که دیروز

پیمان امنیتی با امریکا از سوی مجلس بازنگری می‌شود

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست دیروز پس از انتقادهای نمایندگان مبنی بر افزایش ناامنی‌ها و عدم حمایت هوایی به موقع نیروهای امریکایی از نیروهای افغان گفت که پیمان امنیتی با امریکا مورد بازبینی قرار می‌گیرد. پرسش اساسی این است که آیا صلاحیت بازبینی توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا را پارلمان افغانستان دارد؟


Top