برنامه ها

ایجاد مناطق امن در چوکات برنامه صلح برای طالبان

ایجاد مناطق امن در چوکات برنامه صلح برای طالبان

در حالی‌که بیشتری بحث‌ها در این روزها در افغانستان متمرکز به پروسه صلح است، ولسی جرگه می‌گوید که این پروسه پهلوهای تاریک و مبهم نیز دارد. این در حالیست که برخی ها به این باور اند که برخی مناطق عملا قرار است که در اختیار طالبان داده شود. تا کنون ولایت پکتیا به عنوان منطقه

معمای صلح افغانستان و همزمانی جنگ و آتش بس

در حالی که حکومت آتش بس اعلام شده در برابر طالبان را تمدید کرد و دیروز هم گفت حاضر است تا یک سال را نیز آتش بس اعلام کند، طالبان دیگر حاضر به تمدید آتش بس نشده و به نبردهای شان ادامه دادند. از چهارم عید تا امروز، چندین ولایت کشور گواه حملات طالبان بر

چشم انداز صلح حکومت افغانستان با طالبان

به دنبال پایان آتش بس سه روزه ی طالبان در برابر دولت افغانستان، این گروه عملیات های شان را علیه نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی از سر گرفته و بر موقف همیشگی شان دوباره ایستادند. دولت افغانستان اما، با نگاه خوش بینانه به روزهای آتش بس و دید امیدوارانه به آینده، آتش بس جاری را

برنامه مستند “جایگاه تفریح در اسلام”

انسان، دربر گیرنده غم و اندوه، نشاط و شادی و ادبار و اقبال است. تفریح و سرگرمی بخشی از ذات انسان و ضرورت های زندگی آدمی است. انسان، محتاج نشاط و شادابی است و تفریح و سرگرمی حلال، مایه نشاط و شادابی انسان است. روح و جسم انسان هر دو محتاج آرامش و آسایش، استراحت،

برنامه مستند “عید سعید فطر”

رمضان، دعوتی است به بازیافتن «خود گمشده»، ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایان این مهمانیِ خدایی، عید فطر است؛ عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان. فطر، چیدن میوه هایی است که از


Top