برنامه ها

سومین روز گفتگوهای امریکا با طالبان در امارات متحده عربی

سومین روز گفتگوهای امریکا با طالبان در امارات متحده عربی

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح می گوید که پیشرفت های چشم گیری در روند صلح صورت گرفته و به زودی توافق نامه صلح میان طالبان و حکومت افغانستان امضار خواهد شد. آقای داوودزی می گوید که صلح بسیار نزدیک است و در روز نه، بلکه چند ماه زمان را در بر خواهد گرفت.

دومین روز گفتگوهای امریکا با طالبان در ابوظبی

از نزدیک شدن صلح بین امریکا و طالبان، تا عدم تضمین صلح دایمی برای دولت افغانستان. اگر طالبان با امریکا وراد گفتگو می شوند، چه تضمین برای صلح پایدار در افغانستان وجود دارد؟ روند گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان به مرحله حساسی رسیده است، امریکا از طالبان خواستار آتش بس شش ماهه شده

صلح افغانستان در مسیر سفرهای زلمی خلیلزاد

فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با نماینده گان طالبان در امارات متحده عربی دیدار و گفتگو می کند. همزمان با این، عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته بود که کشورش شورای رهبری طالبان افغان مشهور به شورای کویته را متقاعد کرده که وارد گفتگوهای مستقیم با امریکا شوند.

هشدار خلیلزاد به سیاسیون افغانستان؛ با روند صلح مخالفت نکنید

زلمی خلیلزاد نماینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح افغانستان، اخیرا به شماری از رهبران سیاسی افغانستان هشدار داده است که به جای مخالفت با روند صلح با طالبان، از تلاش های صلح ایالات متحده حمایت کنند و به پشتیبانی همیشگی و دوامدار امریکا دل نبندند.


Top