برنامه ها

طرح سهمیه بندی کانکور و واکنش ها به آن

شماری از شهروندان به طرح سهمیه بندی کانکور مخالفت کردند. مجلس نماینده گان نیز این طرح را مخالف قانون اساسی می داند. اما وزارت تحصیلات عالی می گوید، برای انکشاف متوازن تحصیلی در رشته های تخصصی این طرح را به اجر می گذارد که براساس زون ها تقسیم بندی شده است.

از تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی کابل تا اختلاف جدی میان کمیسیون های انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای حوزه ی کابل را باطل اعلام کرد و خواستار برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در کابل شد. کمیسیون شکایات، ابطال آرای کابل را، دلیل ضعف در مدیریت برگزاری انتخابات، فساد و تقلب های گسترده عنوان کرده است. اما سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون انتخابات، فیصله کمیسیون شکایات را یک طرفه، بی

صلح افغانستان در گرو سفر های زلمی خلیلزاد

نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سومین دور سفرهای خود جهت تسهیل و تسریع گفتگوهای صلح را آغاز کرد. آقای خلیلزاد قرار است در این سفر ۱۸ روزه از کشور های افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، قطر، بلژیک و اوزبیکستان دیدن کند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا در آخرین اظهارات اش گفته


Top