برنامه ها

صلح افغانستان در اوج تلاش ها و تضاد های منطقه و جهان

نمایندگان طالبان به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان برای گفتگو های صلح میان این گروه و آمریکا به اسلام آباد می روند. گروه طالبان اجندای این نشست را روابط دوکشور و مشکلات تاجران افغان در پاکستان می گویند. حکومت افغانستان در واکنش به این نشست می گوید، هرگونه ارتباط با طالبان “دولت محور” باشد، ارتباط

طرح تعدیل قانون انتخابات چقدر می تواند شفافیت انتخابات را تضمین کند؟

آیا تعدیل قانون انتخابات زمینه برگزاری انتخابات شفاف را فراهم خواهد کرد؟ شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت شان از طرح تعدیل قانون انتخابات را اعلام کرده است.

واکنش ها در مورد نتایج نشست مسکو

نشست دو روزه رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان پس از در روز به پایان و با توافق روی مسایل کلیدی به پایان رسید. شرکت کنندگان نشست مسکو خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند. در همین حال وزارت خارجه امریکا هرگونه توافق روی خروج و یا زمان بندی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را


Top