آخرخط

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد

هفته ی صلح و وحدت ملی و پنجمین سال یاد شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح مردم افغانستان گرامی باد! ۲۹ ام شهریورماه ۱۳۹۰، مردم افغانستان در راه دست یافتن به صلح، رهبر فرزانه و مرشد بهامندشان شهید پروفیسور برهان الدین ربانی را از دست دادند. رهبری که برای خدا زیست، برای مردم

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد هفته ی صلح و وحدت ملی و پنجمین سال یاد شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح مردم افغانستان گرامی باد! ۲۹ ام شهریورماه ۱۳۹۰، مردم افغانستان در راه دست یافتن به صلح، رهبر فرزانه و مرشد بهامندشان شهید پروفیسور

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد

ویژه برنامه ی آخرخط به مناسبت یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد هفته ی صلح و وحدت ملی و پنجمین سال یاد شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح مردم افغانستان گرامی باد! ۲۹ ام شهریورماه ۱۳۹۰، مردم افغانستان در راه دست یافتن به صلح، رهبر فرزانه و مرشد بهامندشان شهید پروفیسور

یادمان شهادت پیشوایی که نیم سده مبارزه کرد

آغاز هفته ی صلح و وحدت ملی و آستانه ی پنجمین سال یاد شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح مردم افغانستان گرامی باد! ۲۹ ام شهریورماه ۱۳۹۰، مردم افغانستان در راه دست یافتن به صلح، رهبر فرزانه و مرشد بهامندشان شهید پروفیسور برهان الدین ربانی را از دست دادند. رهبری که برای خدا

 تشدید حملات انتحاری طالبان بر شهر کابل

کابل دی روز شاهد سه رویداد هراس افگنانه و تروریسیتی بود. دو حمله در دروازه ورودی وزارت دفاع ملی و یک حمله بر مئوسسه پاملرنه در شهر نو. دراین حملات بیشتر نظامیان کشور قربانی شدند. هرچند این نخستین بار نیست که کابل گواه چنین حملاتی است، اما در هیچ حمله ی نیست که از سهل

حکومت وحدت ملی و آستانه ی پایان کارایی سند سیاسی

کم تر از یک ماه از زمان توافق نامه ی سیاسی حکومت وحدت ملی باقی مانده است، این حکومت اما، هیچ دروازه یی را برای عبور از بحران مشروعیتش سراغ ندارد و همزمان با دو آزمون بزرگش تا یک ماه آینده، که یکی پایان عمر مدرک سیاسی و دیگر نشست بروکسل است، به نگرانی ها

مبارزه حکومت با فساد اداری به کجا رسید؟

دادستانی کل می‌گوید، پولیس در گرفتاری افراد زورمند که متهم به فساد اداری اند، ناکام است و توان گرفتاری آنان را ندارد. رییس جمهوری اما، گفته بود کسانی که در فساد اداری دست داشته باشند و اگر زورمند هم باشند، از قید قلمش باقی نخواهد ماند. آیا مبارزه با فساد می تواند موفق باشد؟


Top