آخرخط

آغاز به کار اعضای جدید کمیسیون‎های انتخاباتی

آغاز به کار اعضای جدید کمیسیون‎های انتخاباتی

بر بنیاد گفته های مدیران تازه ی کمیسیون های انتخاباتی، امروز آنان با راه اندازی انتخابات برای گزینش رییس و چیدمان ساختار جدید این نهادها، کارشان را آغاز کرده اند. در همین حال اما، از سویی انگشت های انتقاد نهادهای ناظر بر تخصص و تجربه ی این کارگزاران دراز است و از سویی هم، گزارش

تقابلِ مجلس نمایندگان و حکومت؛ سرنوشت وزیران سلبِ صلاحیت شده چه خواهد شد؟

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگاه در جلسه‌ی دی روز این مجلس، نمایندگان را از رفتن به وزارتخانه‌های که وزرای آن سلب صلاحیت شده‌اند، منع کرد. اما حکومت در واکنش به این اقدام بی پیشینه‌ی مجلس، یکبار دیگر استیضاح وزرا را غیرموجه خواند و از دادگاه عالی خواست تا با تفسیر قانونی، این مسئله را

حمله به اجتماعات مذهی با چه انگیزه ی صورت می گیرد؟

حمله دی روز  بر مراسم مذهبی اربعین حسینی، را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است؛  گروه که ادعای زنده کردن خلافت اسلامی را دارد. وقتی قرآن می گوید، قتل یک انسان بی گناه، به اندازه قتل همه بشر است، حکم قتل انسان ملسمان چیست؟ و چرا گروه های تروریستی که تظاهر به دین داری

آیا مبارزه با فساد اداری در افغانستان به جایی خواهد رسید  که مردم انتظارش را دارند؟

با تدویر کنفرانسهای شیکاگو و شانگهای که بحث مبارزه با فساد اداری در کشور به  یک گفتمان جدی در محافل سیاسی کشور مبدل شد، یکبار دیگر جامعه جهانی بر سر موضوع مبارزه با فساد اداری در افغانستان تأکید کرد و تلاش حکومت افغانستان برای بوجود آوردم حکومت داری بهتر را پیش شرط تداوم همکاری های

احتمال پا نهادن افغانستان در مسیر بحران

از ادامه ی اختلافات سیاسی تا تقابل قوای مجریه و قضاییه با پارلمان به دنبال سلب صلاحیت شدن هفت وزیر از ۱۶ عضو استیضاح شده ی کابینه در مجلس نمایندگان، حکومت این رویکرد مجلس را ناموجه خوانده، وزرا را ابقا و پرونده ی استیضاح شان را به دادگاه عالی فرستاد تا تفسیر قانونی شود. اعضای

برخورد دوگانه نمایندگان با وزیران در روند استیضاح

در ادامه‌ی روند استیضاح مجلس نمایندگان از وزا، امروز وزیران صحت، اقتصاد و مهاجرین، رای اعتماد گرفتند. این در حالی است وزرا از چند روز به این سو در مجلس استیضاح، حضور نمی‌یابند و شماری از نمایندگان می‌گویند، معیار آن‌ها برای رای‌دادن، گزارش قطعیه است. این در حالی است که، وزیرانی رای اعتماد گرفته‌اند که،

پارلمان افغانستان در استیضاح وزیران سیاسی عمل می‎کند؟

پارلمان افغانستان تا حال هفت وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی شان، رد صلاحیت کرده. این در حالی است که، خود این نهاد نیز زیر پنجاه فیصد، بودجه اش را به مصرف رسانده است. در پی روند استیضاح، امروز وزیر مخابرات از سوی مجل نمایندگان رد صلاحیت شد. منتقدین، پارلمان را به

خشم پارلمان بر کابینه و راه اندازی نشست های استیضاح

اعضای مجلس نماینده گان طی دو روز برگزاری جلسات استیضاح وزرا، پنج وزیر کابینه را با دادن رای عدم اعتماد سلب صلاحیت و یک وزیر را به جایگاهش ابقا کردند .وزرای خارجه، کارو امور اجتماعی و فوایید عامه که دی روز به نشست استحضاییه ی مجلس نمایندگان حضور یافته و پاسخ دادند، رای رد اعضای

سلب اعتماد وزاری کابینه حکومت وحدت ملی برای چیست؟

مجلس نمایندگان وزیران خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به دلیل مصر کم بودجه ی انکشفانی استیضاح و سلب صلاحیت کردد. واکاوی این بحث با آذرخش حافظی رییس روابط خارجی اتاق های تجارت و صنایع و خلیل احمد شهیدزاده عضو مجلس نمایندگان.


Top