آخرخط

آزمون مرگ و زندگی افغان ها در مهاجرت به کشورهای خارجی

جنگ، خشونت، فقر، نا امنی و مهاجرت پدیده های هستند که همواره زندگی شهروندان افغانستان از آنان متاثراست. با به جود آمدن حکومت وحدت ملی و تحرکات تازه طالبان و ظهور گروه دیگری بنام داعش، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان مجبوربه ترک وطن شدند. با آن که این شهروندان با پشت کردن به هزارمشکل و

رد فرمان رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان؛ این چندمین فرمان رییس جمهور است که نمایندگان مجلس آن را خلاف قانون می خوانند

فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ازدیاد فقره دوم ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی ادارات دولتی، از سوی مجلس نمایندگان رد شد. رییس جمهورغنی بر اساس این فرمان، ارگان های امنیتی را استثنا قرارداده و شامل حال قانون تنظیم سرپرستی ندانسته بود. اعضای مجلس اما، فرمان ریاست جمهوری را در این مورد خلاف ماده ی بیست

رد چندین فرمان رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان

فرمان ریاست جمهوری مبنی بر ازدیاد فقره دوم ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی ادارات دولتی، از سوی مجلس نمایندگان رد شد. رییس جمهورغنی بر اساس این فرمان، ارگان های امنیتی را استثنا قرارداده و شامل حال قانون تنظیم سرپرستی ندانسته بود. اعضای مجلس اما، فرمان ریاست جمهوری را در این مورد خلاف ماده ی بیست

تابوت های سربریده در اطراف ارگ؛ آیا تظاهرات مردم حکومت را بیدار خواهد کرد؟

ده ها هزار تن از  شهروندان کشور امروز در کابل طی راهپیمایی بی پیشینه ای، سربریده شدن هفت مسافر در ولایت زابل را به شدت محکوم کردند. تظاهر کنندگان شعارهای ضد مقام های حکومت سر می دادند و از حکومت خواستند تا عاملان کشتار غیر نظامیان را به سزای اعمال شان برسانند. مظاهره کنندگان این

روابط کابل- دهلی و نا خوشنودی اسلام آباد

هند و افغانستان ازدیر زمانی روابط خوب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. هند در پروژه های بی شمار بزرگ اقتصادی و آبادانی، در افغانستان سرمایه گذاری کرده است. پیوند بی گسست و نزدیک هند و افغانستان اما، هرگز به میل پاکستان نیست و این کشور، همواره از نزدیکی کابل دهلی نگرانی کرده است. گفته می

آیا بودجه ملی سال آینده بدون جنجال از سویی نمایندگان تایید خواهد شد؟

دی روز طرح بودجه ملی سال آینده از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا فرستاده شد. گفته می شود در طرح بودجه ملی سال آینده بیشترین بودجه برای سکتور امنیتی هزینه خواهد شد. وزیر مالیه که طرح بودجه مالی سال آینده را به مجلس سنا ارایه می کرد گفت که مجموع بودجه سال آینده، ۴۶۱٫۸

افغانستان؛ کشور نا امن و فقیر، عوامل فقر و بیکاری در این کشور چیست؟

افغانستان درکنار اینکه سال هاست از جنگ و نا امنی رنج می برد، فقر و بیکاری نیز دراین کشور مهم ترین چالش برای باشندگان آن است. طی بیش ازیک دهه گذشته افغانستان کمک های زیاد پولی ازجهان دریافت کرد،این کمک ها  اما، تاثیر آنچنانی بروضعیت معشیت مردم و اشتغال زایی در این کشور نگذاشت. درحال

امریکا؛ دوست افغانستان یا دوست د شمنِ افغانستان؟

بیش از یک دهه ازحضور ائتلاف جهانی به رهبری امریکا درافغانستان میگذرد. مهم ترین هدف و مقصد حضور امریکا درافغانستان، مبارزه با تروریزم و حمایت از دولت و نظام نوین در افغانستان گفته شده است. اما پس از اضمحلال امارتِ طالبان از افغانستان، دوباره این گروه با گذشت هرسال به عنوان یک چالش و تهدید

بررسی پرونده کابل بانک در حکومت وحدت ملی

برمبنی طرز العمل تازه حکومت وحدت ملی، یکی از بدهکاران کابلبانک، با سهم گیری و سرمایه گذاری در یک پروژه شهرک سازی و به دست آوردن مفاد ازاین پروژه، بدهکاری های خود از کابلبانک را می پردازد. خلیل الله فیروزی، یکی از بدهکاران کنونی و سهم دار پیشین کابلبانک، در یک پروژه بزرگ خانه سازی


Top