آخرخط

رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدان وزارت امور داخله و دادستانی کل

رای اعتماد مجلس نمایندگان به نامزدان وزارت امور داخله و دادستانی کل

سرانجام پس از انتظار و تاکید زیاد نمایندگان مجلس درشورای ملی، وزارت داخله و دادستانی کل کشور از اداره سرپرستان بیرون شد. درنشست امروز مجلس نمایندگان، تاج محمد جاهد و محمد فرید حمیدی با کسب بیشترین آرای تائیدی از سوی مجلس نمایندگان، به ترتیب به عنوان وزیر امور داخله و دادستان کل کشور انتخاب شدند.

مهاجرین افغان؛ سر درگمی درخارج و بی مهری در داخل

پس از شدت گرفتن جنگ و نا امنی درافغانستان، موجی از شهروندان کشور برای تامین معاش و زندگی بهتر به کشورهای اروپایی رُوکردند. اما بارها خبرهای بدی از وضعیت بد مهاجرین در کمپ های مهاجرین و کشورهای خارجی ا ز مجرای رسانه ها نشرشده است. درهمین حال، وزیر امور خارجه می گوید که از ابتدای

آماده‌گی های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست وارسا

شورای امنیت ملی به نهاد های امنیتی دستور داده است که برای شرکت در نشست وارسا آماده‌گی بگیرند.قرار است این نشست در ماه جولای سال جاری برگزار شود و کشور های کمک کننده افغانستان، در این نشست چگونگی کمک های شان به دولت افغانستان را توضیح دهند.آما دیده شود که دولت افغانستان برای دوام کمک

افزایش فقر درافغانستان پس از خروج نیروهای خارجی

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است که پس از خروج نیروهای خارجی، فقر در افغانستان افزایش یافته است. آقای غنی که در مراسم افتتاحیه نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل صحبت می‌کرد اظهار داشت که فقر در افغانستان از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش

چرا این همه گماشتن های کابینه وقت می گیرد؟

نامزدهای وزارت داخله، دادستانی کل و یک تن برای عضویت در  داد گاه عالی، برای کسب رای اعتماد، به پارلمان معرفی شدند. این در حالی است که وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، تا هنوز توسط سرپرست ها اداره می شود. وزارت دفاع کمتر از دو سال است که توسط سرپرست اداره می شود

نگرانی از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان

خبرهای تازه از حضور و سربازگیری داعش در حالی از استان های غزنی، زابل، نورستان و کندز منتشر می شود که، پیش از این مقامات امنیتی از سرکوبی این گروه هراس افگن در کشور دم زده بودند و اکنون نیز، وزارت دفاع می گوید برخی از گروه های شورشی، از نام داعش برای برهم زدن

ناکام خواند حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ی افغانستان همسو با دیگر ناظران، آگاهان و بیشتری از مردم، باور دارد که دولت به انتخابات و روند اصلاحات، به عنوان یک پدیده ی مهم و کارویژه اش نگاه نکرده و چنان برخورد کرده است که گویا تحت فشار و تحمیل، ناگزیر به انجام آن باشد. به ضم یوسف

سیل از حیف و میل شدن کمک های امریکا در افغانستان

اداره ی بازرسی ویژه ی ایالات متحده ی امریکا از کمک هایش برای بازسازی افغانستان گفته است، میلیاردها دالر این کشور که طی بیشتر از یک دهه در افغانستان ریخته شده اند، ضایع و حیف و میل شده و برای فعلا نمی توان شمار دقیقی از آن ارایه کرد. جان سوپکو رییس این اداره می


Top