آخرخط

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ چگونه حاصل شده؟

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ چگونه حاصل شده؟

هم اکنون جمعیت زیادی در افغانستان بیکار اند و اقتصاد خانواده ها در وضعیت بدی است. اقتصاد افغانستان هنوز به کمک های خارجی وابسته است و قسمت زیاد بودجه افغانستان از آدرس کمک های خارجی تامین می شود. چندی پیش بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان طی سال ۲۰۱۷ را ۲٫۶ درصد اعلام کرد. این نهاد

رییس عمومی امنیت ملی استیضاح خواهد شد؟

مجلس نمایندگان رییس عمومی امنیت ملی را برای استیضاح به این مجلس دعوت کرده است. این در حالی است که یک منبع حکومتی به یک رسانه داخلی گفته است که این استیضاح خلاف قانون است و رییس امنیت را ممکن حکومت به این استیضاح نفرستد.

نگرانی ها از روند ثبت نام رای دهندگان

روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان سال جاری، آغاز شده است. این در حالی است مثل پیش چالش فراراه انتخابات به قوت اش باقی است. ناامنی، پرسس هایی در مورد روند توزیع شناسنامه ها ورقی- اینکه آیا این روند بدون نقص و دخل و غرضی انجام می پذیرد؟ و موضوعات مثل

اشتراک نکردن مردم در پروسه ثبت نام، آیا تیشه بر ریشه انتخابات زدن نیست؟

از چهار روز بدین‌سو روند ثبت نام رای دهندگان در پایتخت و مراکز ولایت‌ها آغاز شده است. اما گزارش‌ها می‌رساند که استقبال عمومی از این روند بسیار اندک بوده است. انتخابات از همین حالا با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله این‌که احزاب و جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان با توجه به تجربه‎ای که از انتخابات‌های

دلیل حضور اندکی مردم برای ثبت نام در مراکز رای دهی چه می تواند باشد؟

با گذشت سه روز از آغاز رسمی ثبت نام رای دهنده‌گان انتخابات، گزارش‌ها از مشارکت و رفتن شهروندان به مراکز ثبت نام به شدت مایوس کننده و غیرقابل باور است. از بخش‌های مختلف کشور گزارش می رسد که افراد بسیار کمی به این مراکز جهت ثبت نام حضور یافته اند. دلیل چنین امری چه می

انتخابات پارلمانی و خواست مکرر احزاب سیاسی

در حالی که بر بنیاد تقویم جدید کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ۲۸ میزان سال روان برگزار شود، احزاب و جریان های سیاسی خواهان سهم شان در انتخاباتند. نزدیک به سی حزب و جریان مطرح سیاسی کشور، خواهان تغییر سیستم انتخابات، ایجاد اتاق نظارت احزاب و حزبی شدن آرای نامزدان اند،

احزاب سیاسی خواستار حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان شدند

به دنبال آغاز رسمی روند ثبت نام و تهیۀ فهرست رأی دهندگان از سوی کمیسیون انتخابات بحث ها پیرامون انتخابات، دوباره داغ شده است. نزدیک به سی حزب و جریان سیاسی مطرح افغانستان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی با گلایه از حکومت مبنی بر بی توجهی به خواسته های شان، خواهان سهم احزاب در انتخابات شده

تجارت پر سود نفت نیروهای امنیتی

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است، دزدی از تیل نیروهای امنیتی افغانستان، به یک تجارت تبدیل شده است. در گزارش سیگار آمده است که به ارزش ۱۵۴٫۴ ملیون دالر تیل، از نزد قوای امریکا و افغانستان دزدی شده است. این چندمین گزارش سیگار در مورد نا رسایی ها در نهادهای


Top