آخرخط

فصل تازه یی از رو در رویی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی

فصل تازه یی از رو در رویی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با انتقاد تند و کم پیشینه از کارکرد کارگزاران کمیسیون های انتخاباتی گفت، کمیسیون های انتخاباتی در حق مردم جفای آشکارا کرده اند و حیثیت دولت و مردم افغانستان را زیر پرسش برده اند.

واکنش‌های تند مقامات حکومتی به اظهارات وزیر خارجه‌ی ایران

پس از آن‌که جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی ایران در مصاحبه‌اش با یک رسانه‌ی هندی گفت که آینده‌ی دولت افغانستان بدون نقش طالبان ناممکن است شمای از مقامات حکومتی در افغانسان به آن واکنش تند نشان دادند. آیا روابط افغانستان بر سر اتهام حمایت از طالبان وار مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود؟

تلاش برای صلح با طالبان و موانع فراراه

رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح افغانستان، به پاکستان رفت. در همین حال، قرار است دور چهارم گفت‌و‌گوهای صلح آمریکا با طالبان، آغاز شود. بشیر عظیمی این موضوع را با آقایان اسحاق‌علی اکبری، آگاه سیاسی و آقای آرش شهیرپور، استاد دانشگاه، به بحث گرفته است.


Top