آخرخط

سیاسیون به دنبال طرح در مورد صلح با طالبان

به دنبال انتقاد جدی ریس جمهورغنی از سیاسیون افغانستان نسبت نداشتن طرح برای آینده افغانستان سیاسیون به شمول آقای کرزی و داکتر عبدالله گردهم آمدند و گفته اند که تا یک هفته دیگر طرح جامع برای روند صلح خواهند ساخت. این طرح بر محور منافع شخصی خواهد بود یا برای منافع ملی افغانستان؟

کمیسیون شکایت های انتخاباتی به شکایت های نامزدان چگونه رسیده گی می کند؟

در مرحله اول ثبت شکایت ها در کمیسیون شکایت انتخاباتی، نامزدان بیش از ۱۶ هزار شکایت را ثبت کردند. روند رسیده گی به شکایت ها در مرحله اول چند روز پیش به پایان رسید و شماری از دسته های انتخاباتی با اعتراض به عدم رسیده گی کمیسیون به شکایت های شان، شکایت استنافی ثبت کردند.

اختلافات سپیدار و ارگ بر سر گفتگوهای صلح

رییس اجرایی کشور می‌گوید که صلح خواست جمعی مردم افغانستان است و وزارت دولت در امور صلح نمی‌تواند به تنهایی کار صلح را در کشور به پیش ببرد. به گفته‌ی او، موقف دولت افغانستان حمایت از روند صلح است، اما صلح در انحصار یک فرد بوده نمی‌تواند و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی مردم افغانستان است. اشاره داکتر

چالش ها در برابر کار کمیسیون شکایات انتخاباتی

روند بررسی شکایت ها ازسوی این کمیسیون به پایان رسیده است. قرار است ۵ هزار محل در ۲۱ ولایت به  بازشماری برود.شماری از دسته های انتخاباتی استیناف طلب شده اند. ثبات و همگراییی می گوید، ۴۳۷۰ مورد را استناف خواهی کرده است.  

مشکل اصلی بر سر راه گفتگوهای صلح افغانستان چیست؟

طرف های درگیر در افغانستان در طی هژده سال گذشته، در حالی که گلوله به تفنگ های شان بوده، میز مذاکره را نیز خالی نگذاشته اند. اما این تلاش ها هیچ نتیجه ی را در پی نداشته است. حالا که ایالات متحده امریکا دور جدیدی از تلاش هایش را آغاز کرده است، آیا انتظار می

احتمال توافق میان امریکا و طالبان

منابع می گوید طالبان آتش بس ده روزه را پذیرفته اند. همزمان با این وزارت خارجه پاکستان گفته است، طالبان آماده گی کاهش خشونت ها در افغانستان استند. پیش از این، ایالات متحده از طالبان خواسته بود که برای  کاهش خشونت ها در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی، آتش بس ده روز را برقرار


Top