آخرخط

آیا کشور بسوی بجران سیاسی و امنیتی خواهد رفت؟

آیا کشور بسوی بجران سیاسی و امنیتی خواهد رفت؟

شماری با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در انتخابات ریاست می گویند، ممکن بحران انتخابات کشور را بسوی بحران سیاسی و امنیتی ببرد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتیجه ابتدایی را اعلام می کند. اما ثبات وهمگرایی می گوید نتیجه انتخابات را بدون باطل کردن سه صد هزار نخواهد پذیرفت.

گزارش تازه رونامه واشنگتن پست در مورد جنگ افغانستان

روزنامه واشنگتن پست نوشته است که رهبران ایالات متحده از بوش تا ترامپ، همه در مورد جنگ افغانستان، هزینه این جنگ، تلفات و چگونگی مدیریت آن به مردم امریکا دروغ گفته اند. به نوشته این روزنامه پر مخاطب امریکایی، در ۱۸ سال حضور امریکا در افغانستان ۲۳۰۰ سرباز امریکایی کشته شده و نزدیک به یک

سردرگمی کمیسیون در میدان انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات به رغم چندین بار وعده اش برای اعلام نتایج ابتدایی و قسمی، همچنان توان شمارش مجدد در هفت ولایت و اعلام نتایج ابتدایی را پیدا نکرده است. روند انتخابات به بن بست رسیده است. طرف های انتخاباتی نشستی را در حضور رسانه‌ها و ناظران برگزار کردند تا از روند انتخابات ابهام زدایی

پایان بی نتیجه نشست طرف های انتخابات

روند انتخابات به بن بست رسیده است. طرف های انتخاباتی امروز نشستی را در رسانه و ناظران برگزار کردند تا از روند انتخابات ابهام زدایی کنند. اما نشست بدون نتیجه پایان یافت. نورالرحمان اخلاقی از تیم ثبات و همگرایی، یوسف رشید از نهاد فیفا و مسوول انتخاباتی تیفا پرسش های مطرح کردند که کمیشنران به

گسترش دامنه اعتراضات دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به ولایات کشور

کمیسیون مستقل انتخابات بیست و هفت و لایت را باز شماری کرده و هفت ولایت دیگر در پی اعتراضات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تا هنوز باز شماری نشده است. چرا دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و عدالت اسلامی در برابر فیصله های کمیسیون انتخابات معترض اند؟ هدف اصلی اعتراضات

عبدالله، حکمتیار و نبیل: نمی‌گذاریم کسی با تقلب به حکومت برسد

دسته‌های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله «صلح و عدالت اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار و «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل، تلویحاٌ به کمیسیون انتخابات هشدار داده‌اند که هرگونه تلاش برای حاکم کردن حکومت برآمده از تقلب را ناکام می‌کنند. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات

آیا بن بست انتخابات با اعتراض مردم خواهد شکست یا با یک مذاکره و بحث حقوقی؟

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟

آیا بحران انتخاباتی اتفاق افتیده است؟

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است. با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟ آیا بحران

گره کور انتخابات ریاست جمهوری؛ چه کسی قدرت باز کردن این گره را خواهد داشت؟

آیا کمیسیون انتخابات می تواند هم چنان فیصله کننده ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری باشد؟ در پی شمارش مجدد آرا و تصمیم کمیسیون برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دسته انتخابات ثبات و همگرایی هوادارانش را به جاده ها کشاند. ثبات و همگرایی برنامه های اعتراضی خود را از کابل آغاز کرد و امروز فاریاب


Top