فرهنگی

یک تفاهمنامه میان وزارت معارف و اداره انکشافی شهرجدید کابل امضا شد

یک تفاهمنامه میان وزارت معارف و اداره انکشافی شهرجدید کابل امضا شد

اداره انکشاف شهر جدید کابل یک تفاهمنامه مشترک وظیفوی را با وزارت معارف امضا کرد. فاروق وردک وزیرمعارف کشور می گوید که امضای این تفاهمنامه برای رشد و شگوفایی معارف شهر جدید کابل اثر گذار است و می تواند سطح کیفیت معارف را دراین منطقه بلند ببرد. در همین حال غلام سخی حسن زاده رییس

وزیر معارف: موجودیت مکتب های خیالی در این وزارت یک حقیقت است

وزیر معارف می گوید که اختلاس میلیون ها دالر برای مصرف در مکتب های خیالی که اصلا وجود نداشته است یک واقعیت است. وزیر جدید معارف کشور به تازگی از موجودیت جعل اسامی هزاران معلم و صدها مکتب خیالی که هیچ وجود نداشته است در مجلس نمایندگان پرده برداشت.اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید


Top