آخرخط

ششمین سال‌گرد شهادت استاد برهان الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان

ششمین سال‌گرد شهادت استاد برهان الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان

استاد ربانی شهید، در ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی در پی سوی قصد بم‌گذار انتحاری که خودش را پیام‌آور صلح از سوی طالبان معرفی کرده بود، شهید شد. پروفیسور استاد برهان الدین ربانی چه کسی بود؟

ششمین سال‌گرد شهادت استاد برهان الدین ربانی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان

استاد ربانی شهید، در ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی در پی سوی قصد بم‌گذار انتحاری که خودش را پیام‌آور صلح از سوی طالبان معرفی کرده بود، شهید شد. پروفیسور استاد برهان الدین ربانی چه کسی بود؟

رونمایی برخی از آثار رهبر شهید؛ اهمیت میراث فرهنگی استاد را چه گونه می شود حفظ کرد؟

مرکز تدوین آثار رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی، به سلسله ی ابتکاراتش، امروز در آستانه ی ششمین سالیاد شهادت رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح، چهارمین همایش رونمایی برخی از آثار آن مانا راه و زنده یاد را برگزار کرد.در این همایش که شماری از مقام های دولتی، رهبران سیاسی، دانشمندان و نخبگان

توافق ایران، روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه امن در ادلب

ایران، روسیه و ترکیه در ادامه همکاری ‌های سه جانبه خود برای کاهش درگیری ها در سوریه بر سر ایجاد یکی دیگر از مناطق بدون درگیری، این بار در ادلب توافق کردند. از زمان شکل گیری توافق میان مسکو، تهران و انقره درباره ایجاد مناطق امن در سوریه، درگیری ها در این کشور کاهش یافته

افزایش فساد در حکومت وحدت ملی و راهبرد تازه مبارزه با این پدیده

همزمان با این که کاخ ریاست جمهوری از نهایی شدن طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تا پایان هفته ی روان خبر می دهد، نهادهای مدنی با نگاه مشکوک به اراده ی حکومت و موثریت راهبرد جدیدش، پرده از افزایش فساد در دوران کاری این حکومت بر می دارند.

بررسی سفر وزیر امور خارجه کشور به هند

سفر وزیر امور خارجه کشور به منظور شرکت در دومین نشست شورای مشارکت اشتراتژیک به هند؛ این شورا نهمین نشست خود را امروز در دهلی نو برگزار کرد. مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی چند جانبه محوری ترین مباحث این نشست هستند. نشست شورای مشارکت براساس مواد توافق نامه راهبردی سال ۲۰۱۱ میان هند و افغانستان


Top