نگرانی شورای عالی احزاب جهادی و ملی از عقب نشینی نیروهای امنیتی در برخی مناطق

شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان عقب نشینی نیروهای امنیتی کشور از برخی مناطق کشور را نگران کننده می خواند و از حکومت می خواهد که به سر پرستی در ارگان های امنیتی نقطه پایان بگذارد.

به تازگی حکومت اعلام کرده است که نیروهای امنیتی را از شماری مناطق کشور عقب نشینی تاکتیکی داده است. اما شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان عقب نشینی نیروهای امنیتی کشور را نگران کننده می خواند و می گوید که این عقب نشینی ها سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی خواهد شد. احمد فرزام سخنگوی این شورا از طولانی شدن زمان سرپرستی در ارگان های امنیتی سخت انتقاد می کند و از حکومت می خواهد که به سرپرستی در این ارگان ها پایان بخشد.

آقای فرزام مبهم ماندن نتیجه گفت‎گو های صلح و تعهد اعضای گروه هماهنگی چهار جانبه را مایه نگرانی می خواند و خواهان طرح یک راهکار مشخص برای پیشبرد این گفت‎گو ها از سوی حکومت است. سخنگوی این شورا با تاکید بر اصلاحات انتخاباتی می گوید که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها باید در وقت معین اش برگزار شود.

اعضای شورای عالی احزاب جهادی همچنان کناره گیری پی در پی شماری از مقام های بلند پایه دولتی را نگران کننده می خوانند و این کناره گیری ها را ناشی از ناتوانایی حکومت در راستای حکومتداری خوب عنوان می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top