شورای انسجام شهر کابل جمعیت اسلامی از دومین سالگرد در گذشت مارشال فهیم گرامیداشت کرد

شورای انسجام شهر کابل جمعیت اسلامی از دومین سالگرد در گذشت مارشال محمد قسیم فهیم گرامیداشت کرد. اعضای این شورا هدف از گرامیداشت این روز را ارج گذاری به کارنامه های مارشال فهیم عنوان می کنند.

جشمید اقبال عضو این شورا می گوید که مارشال محمد قسیم فهیم یک سیاست مدار کم نظیر در تاریخ معاصر کشور بود و جایگاه او همیشه در میان مردم افغانستان خالی خواهد بود. آقای اقبال از جوانان کشور می خواهد که با تعقیب راه بزرگان جهاد و مقاومت ملی در برابر توطیه های دشمنان مبارزه کنند.

مارشال فهیم یکی از یکی از بنیان گزارن دولت نوین افغانستان بود و برای تامین صلح و حفظ تمامیت ارضی مبارزه کرد و به تازح ۱۸ حوت/ اسفند سال ۱۳۹۲ در گذشت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top