داکتر عبدالله: نقش مارشال فهیم در ایجاد نظام سیاسی نوین برجسته بود

از دومین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری در کابل بزرگداشت شد. سخنرانان این مراسم، باستایش از رشادت و فداکاری های مارشال محمد قسیم فهیم در دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان، بر ادامه راه او در کشور تأکید کردند. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که نقش مارشال فهیم در ایجاد نظام نوین سیاسی برجسته بود و او همواره برای وحدت مردم می اندیشد و منافع ملی را ارج می گذاشت.

در همین حال حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، نقش مارشال محمد قسیم فهیم در قضایای کلان سیاسی را مهم می خواند و می گوید که مارشال فهیم همواره برای سلامت افغانستان می اندیشید و در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی پابند بود.

ازسویی هم عبدرب الرسول سیاف از رهبران پیشین جهادی با یاد آوری از کارنامه های مارشال محمد قسیم فهیم از نقش کمرنگ مجاهدین پیشین در نظام کنونی انتقاد می کند. در این محفل سخنرانان دیگر نیز از کارنامه های مارشال فهیم در دوره های جهادی و مقاومت ملی ستایش کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top