از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد

از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن وضعیت کنونی زنان را در کشور رقت بار می خوانند و خواهان تغییر اند. از هشتم مارچ روز جهانی زنان همه ساله در کشور گرامی داشت می شود و نسبت به بهبود وضعیت زنان تعهداتی صورت می گیرد. اما سوال این جاست که طی این همه سال ها چه تغییراتی در زندگی زنان به وجود آمده است؟. شماری از زنان که در مراسم گرامیداشت از روز زن در کابل سخن می گفتند از وضعیت کنونی خود نگران می کنند و خواهان تغییر اند.

فعال حقوق زن می گوید که سهم زنان در حکومت بسنده نیست و باید این نقش بیشتر شود. بانو می افزاید که شماری از نهاد های مدافع حقوق زن در این سیزده سال کار موثر برای بهبود حقوق زنان انجام نداده اند.

از سویی هم عالم دین می گوید که رسم و رواج های ناپسند و خلاف آموزهای اسلامی یکی از عوامل نا دیده گرفتن حقوق زنان در کشور است و باید عالمان دین در این مورد به مردم آگاهی دهند.

با این همه عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت بر تامین حقوق زنان تاکید می کند و از اداره های دولتی می خواهد که برای حل چالش ها فرا راه زنان تلاش کنند.

فعالان حقوق زن حکومت را در تامین صلح ناکام می خوانند و از مخالفان مسلح دولت می خواهند که سلاح خود را به زمین بگذارند و به جنگ پایان دهند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top