فعالان حقوق زن: زنان در افغانستان با مشکل های زیاد مواجه اند

هشتم مارچ برابر است با روز جهانی زنان، به همین بهانه شماری از بانوان و فعالان مدنی به پیشواز از این روز برنامه ی ادبی در کابل برگزار کرده اند. در این محفل کتابی نیز رونمایی شد که در آن مشکل ها فرا راه زنان برجسته شده است. زهرا یگانه نویسنده این کتاب می گوید که هنوز هم چالش هایی زیاد در برابر بانوان در افغانستان وجود دارد.

درهمین حال شماری از فعالان حقوق زن از نهادهایی که در بخش دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند انتقاد می کنند. داوود ناجی فعال حقوق زن می گوید که این نهادها کار اساسی برای بهبود حقوق زنان انجام نداده اند.

این در حالیست که زنان کشور از فعالیت های وزارت امور زنان در بخش های توان مندی زنان چندان راضی نیستند. به باور بانوان کشور وزارت زنان هنوز هم صلاحیت اجرایی ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top