اهدای لوح شرم نامه از سوی فعالان مدنی و سیاسی به رهبران حکومت وحدت ملی

شماری از فعالان مدنی در یک حرکت نمایشی به رهبران حکومت وحدت ملی” لوح شرم نامه” اهدا کردند. فعالان مدنی می گویند که رهبران حکومت در مدت یک نیم سال زمامداری خود، برنامه برای بهبود وضعیت کشور نداشته اند. به باور این فعالان مدنی، با سپرده شدند ساحه دندغوری ولایت بغلان به گروه طالبان از سوی حکوومت، خانه های باشندگان پایتخت را تاریک کرد.

در شرم نامه نهادهای مدنی وفعالان سیاسی عنوان رهبران حکومت وحدت ملی نگاشته اند:”به پاس خدمات ارزش مند شما عالی جنابان، درامر تاریک ساختن کشور، “افزایش بدامنی، سپردن کشور به طالبان وحامیان داخلی شان، ازبین بردن شیرازه های اقتصادی، بیکاری ودزدیدن نان از دسترخوان مردم، محروم ساختن شهروندان پایتخت از نور برق وده ها بدبختی دیگر” دریک نیم سال حکومت خویش همت گماشته اید! این لوح شرم سارانه به شما تقدیم می گردد”.

در این شرم نامه تصویر رهبران حکومت وحدت ملی و  تصویر گلاب محمد منگل وزیرسرحدات اقوام و قبایل جا داده شده است. آقای منگل نقش اصلی سپردن ساحه دندغوری را طالبان را ایفا کرده است.

فعالان مدنی می گویند که سران حکومت در مدت یک و نیم سال زمامداری خود برنامه ای برای بهبود وضعیت مردم نداشته اند و با سپردن دندغوری به طالبان یک رنج دیگر به شمار رنج های شهروندان افزودند.

در همین حال این فعالان مدنی همچنان تاکید می کنند که در داخل نظام طالبان نیکتایی پوش وجود دارد و به سود مخالفان مسلح دولت فعالیت می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top