نگرانی از افزایش مشکلات در برابر کار رسانه ای

اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان از افزایش چالش ها در برابر رسانه ها ابراز نگرانی می کند. با آن که رسانه ها در کشور طی سال های اخیر روند رو به رشد داشته اند؛ اما بسیاری از رسانه ها هم اکنون با چالش های زیادی رو به رو اند. احمد کمیل رییس اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان می گوید که تهدیدهای امنیتی، ابهام در سیاست نشراتی، کمبود برق و کمبود بودجه از چالش های عمده در برابر رسانه های کشور است.

دو سال پیش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کار مبدل کردن سیستم پخش انالوگ به دیجیتال را آغاز کرد و تاکنون سیستم پخش شماری از رادیو ها و تلویزیون ها با سیستم دیجیتال عیار شده است. به گفته رییس اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان، کار مبدل کردن سیتسم سابقه به سیستم جدید به اساس یک راهکار مناسب صورت نگرفته است.

آقای کمیل همچنان از راهبرد نشراتی شماری از رسانه ها انتقاد می کند و می گوید که در کار این رسانه ها ابهام وجود دارد و در بسیاری از موارد در راستای تضعیف روحیه نظامیان کشور عمل می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top