مسوولان محلی پکتیکا و غزنی برای تامین امنیت باهم همکاری می کنند

مسوولان محلی ولایت های غزنی و پکتیکا بر هماهنگی بیشتر برای تأمین امنیت این ولایت ها تأکید می کنند. غزنی و پکتیکا دو ولایت همجوار است که از لحاظ امنیتی از همدیگر آسیب پذیر اند. به همین هدف مسوولان محلی ولایت پکتیکا به غزنی آمده اند تا با مسوولان محلی این ولایت در باره ایجاد هماهنگی به هدف تأمین امنیت گفت‎گو کنند. امین الله شایق والی پکتیکا می گوید که برای تأمین امنیت ولایت غزنی با مقام های این ولایت همکاری می کند. به گفته والی پکتیکا، در صورت هماهنگی میان مسوولان دو ولایت همجوار زمینه ها برای همکاری و مبارزه با دشمن خوب تر مساعد خواهد شد.

با این حال، محمد امان حمیمی والی غزنی از باشندگان این دو ولایت می خواهد که فریب هراس افگنان طالب را نخورند و در عوض برای تأمین امنیت مناطق خود با حکومت همکار باشند.

این درحالیست که پیش ازین والی های زابل و میدان وردک نیز به غزنی آمده بودند و به هدف ایجاد هماهنگی در راستای مباره با هراس افگنی تصمیم گرفته بودند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top