مقام های پلیس کابل از کاهش جرایم جنایی در این شهر خبر می دهند

فرماندهی پلیس کابل از کاهش جرایم جنایی در سطح این شهر خبر می دهد. عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس کابل می گوید که از ماه حمل/فروردین سال جاری تاکنون نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته ۳۶ درصد جرایم جنایی در شهر کابل کاهش پیدا کرده است. آقای رحیمی به وقت عمل کردن پلیس را دلیل کاهش جرایم جنایی در کابل می داند. از سه هفته به این سو پلیس کابل ۳۱۸ تن را در پیوند به جرایم گوناگون بازداشت کرده است. فرمانده پلیس کابل می گوید که پروندهای بازداشت شده ها به دادستانی فرستاده شده است.

با آن که دستاورد های پلیس کابل چشم گیر دانسته می شود، اما پرسش این جاست که با این همه بازداشت ها چرا جرایم در شهر کابل کاهش قابل ملاحظه نیافته است؟.

نوشته‌های مرتبط


Top