جلد نخست کتابی “افغانستان از عصر حجر الی دوره غزنویان” رونمایی شد

جلد نخست کتابی تحت عنوان”افغانستان از عصر حجر الی دوره غزنویان” امروز رونمایی شد. این کتاب در شش جلد چاب خواهد شد و نخستین جلد آن از سوی شماری از منتقدان در کابل همزمان با رونمایی به نقد گرفته شد. این کتاب را سید محمدعلی جاوید، از فرماندهان پیشین جهاد تألیف است. آقای جاوید می گوید که برای تألیف این کتاب از منابع معتبر تاریخی استفاده کرده است. به گفته وی، در این کتاب تلاش شده است تا مکان های تاریخی و شیوه زندگی مردمان قدیم که در جغرافیای مشخص زندگی می کردند، به گونه روشن به معرفی گرفته شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top