در نتیجه آتش سوزی در مندوی کابل ده ها میلیون افغانی به مردم خساره وارد شده است

حوالی ساعت ده پیش از چاشت (روز شنبه ۱۴قوس/آذر) یک سرای در مندوی کابل آتش گرفت. در این سرای مواد خوراکی و پوشاکی ذخیره بوده است. این آتش سوزی در مندوی کابل بی سابقه گفته شده است. آتش سوزی در سرای چپلک فروشی مندوی کابل اتفاف افتاده است. برای مهار این آتش سوزی آتش نشانی ناتوان مانده اند، اما مأموران آتش نشانی در تلاش اند تا آنرا مهار کنند.

دکانداران و شاهدان محل رویداد از دیر رسیدن ماموران آتش نشانی شکایت دارند. فدا محمد یکی از دکان داران می گوید که به علت دیر رسیدن آتش نشانی خسارات زیادی به مردم وارد شده است.

دکانداران مندوی کابل از خسارات هنگفتی متحمل شده اند شکایت دارند و حکومت را متهم به کم کاری می کنند. آنان می گویند که باید برای مهار این گونه آتش سوزها، حکومت از چرخ بال ها استفاده کند.

هنوز علت اصلی آتش سوزی مشخص نشده است، بازارمندوی از بزرگ ترین مراکز خرید و فروش مواد خوراکی و سایر اجناس در کابل است. هر روز هزاران نفر برای معاملات اقتصادی، کار و خرید به این بازار می‌ رود. سال گذشته نیز یک آتش سوزی بزرگ در مندوی کابل رخ داده بود که باعث میلیون ها افغانی خسارات به مردم شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top