دیدبان محیط زیست از تغییرات اقلیمی در کشور نگرانی می کند

دیدبان محیط زیست هشدار می ‌دهد که افغانستان در معرض تهدید تغییرات اقلیمی قرار دارد. مسوولان این نهاد از حکومت می خواهند که بحث محیط زیستی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

دیدبان محیط زیست با نگرانی از تغییرات اقلیمی، نشستی را در کابل پیرامون چگونگی تاثیرات این پدیده بر افغانستان و جستجوی راه حل ها، برگزار کرده است. گفته می شود که تغییرات اقلیمی در چند سال آینده جهان را تهدید می کند و اگر راه حل ها برای این معضل جستجو نشود، زمنیه برای تنش ها بر سر منابع در جهان را فراهم خواهد کرد.

افغانستان نیز از جمله کشورهایی گفته شده است که در معرض تهدید تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. این کشور از لحاظ آلوده گی های محیط زیستی در خط قرمز قرار گرفته و این آلودگی ها در حال حاضر زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته است. استفاده بی رحمانه از منابع طبیعی، آهنگ رشد جمعیتی، افزایش درجه حرات و کاهش تولیدات سبب می شود تا مشکلات تغییرات اقلیمی در کشور به وجود آید.

اعضای نهاد دیدبان محیط زیست، بانگرانی از تغییرات اقلیمی هشدار می دهند که افغانستان از لحاظ زراعتی بیشتر از هر کشور دیگر در معرض تهدید محیط زیستی قرار دارد. زمان بلوچ رییس این نهاد می گوید که حکومت وحدت ملی بحث محیط زیست و چگونگی رفع مشکل های محیط زیستی کشور را در محراق توجه خود قرار دهد.

کاهش آب های زیر زمینی به دلیل نبود استفاده درست از منابع آبی به تغییرات اقلیمی ربط دارد. آگاهان مسایل محیط زیستی می گویند که اگر آب های زیر زمینی به شکل درست مدیریت نشود، کمبود آب سبب افزایش تنش ها خواهد شد. نعیم اقرار آگاه محیط زیست می گوید که در حال حاضر نود و پنج درصد آب های زیر زمینی در کابل ملوث شده است و این امر خطر جدی را برای شهریان به بار خواهد آورد.

در حالی دیدبان محیط زیست از تغییرات اقلیمی در جهان و تاثیر آن بالای افغانستان نگرانی می کنند که به اساس آمارها در سال ۲۰۱۷ رشد جمعیت جهان به هشت مبلیارد می رسد و این رشد به مراتب بر نگرانی در راستای تغییرات اقلیمی می افزاید.

نوشته‌های مرتبط


Top