امنیت ملی یک کودک را در کابل از قید ربایندگان آزاد کرد

یک کودک پس از گذراندن بیست روز در نزد ربایندگان، دوباره با خانواده اش پیوست. دفتر رسانه های ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که مأموران این ریاست طی یک عملیات ویژه، رباینده ای را بازداشت کرده اند که یک کودک هشت ساله را از ناحیه هفدهم شهر کابل ربوده و به ولسوالی قره باغ کابل انتقال داده بود. امنیت ملی می گوید که این رباینده، در بدل رهایی کودک ربوده شده، یکصد هزار دالر از خانواده اش درخواست کرده بود.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top