اتحادیه ملی کارگران: بلند رفتن ارزش دالر سبب افزایش قیمت مواد اولیه شده است

مسوولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان از کاهش ارزش پول افغانی در مقابل ارز خارجی به ویژه دالر نگرانی می کند. این اتحادیه می گوید که کاهش ارزش افغانی سبب افزایش ارزش مواد اولیه در کشور شده و بر زندگی اقتصادی مردم تأثیر منفی گذاشته است.

معروف قادری رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید که اگر حکومت جهت کنترل نرخ ارزها مداخله نکند، عواقب ناگواری برای شهروندان کشور در پیش خواهد بود.

رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان نبود زمینه های کاری را در کشور یکی از عوامل افزایش مهاجرت ها می داند. آقای قادری از کشورهای بیرونی می خواهد که دست به اخراج پناهجویان افغان نزنند.

بلند رفتن ارزش ارزهای خارجی و بیکاری پدیده های استند که شهروندان کشور هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. شماری از شهروندان کشور از افزایش میزان بیکاری در کشور شکایت دارند و از حکومت می خواهند که زمینه کار را برای آنان مهیا کند.

این در حالیست که افزایش ارزش مواد ارتزاقی و نبود در آمد کافی شماری زیادی از شهروندان کشور را نگران کرده است. با این همه دیده شود که آیا حکومت برای بر طرفی این نگرانی ها کاری خواهد کرد یا خیر؟.

نوشته‌های مرتبط


Top