معرفی نامزد وزیران جدید و ادامه معضل سرپرستی

در ادامه معرفی سه نامزد وزیران جدید، حکومت وحدت ملی این بار ویس احمد برمک را به نامزدی وزارت امور داخله معرفی کرد. این نامزدان وزیران قرار است که با ختم تعطیلات تابستانی مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس بروند. این در حالی است از ادامه سرپرستی وزارت خانه ها سخت انتقاد می شود و دلیل آن را اختلافات رهبری حکومت وحدت ملی و فساد در بدنه دولت عنوان می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top