در ادامۀ عملیات نظامیان کشور در کندهار سی‌ویک فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این عملیات‌ها در یک شبانه‌روز گذشته در مربوطات ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، شاولی‌کوت و میوند این ولایت انجام شده است. درپی انجام این عملیات‌ها نزده فرد وابسته به گروه طالبان زخم برداشته‌اند و […]

در ادامۀ عملیات نظامیان کشور در کندهار سی‌ویک فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این عملیات‌ها در یک شبانه‌روز گذشته در مربوطات ولسوالی‌های ارغنداب، ژیری، شاولی‌کوت و میوند این ولایت انجام شده است.

درپی انجام این عملیات‌ها نزده فرد وابسته به گروه طالبان زخم برداشته‌اند و مقدارِ زیادی سِلاح و جنگ‌افزار آنان تخریب شده است.