درپی عملیات نظامیان کشور در مربوطات ولایت غور سیزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این عملیات که به حمایت نیروهای هوایی همراه بود، روز گذشته، در مربوطات ولسوالی تیوره این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه درپی این عملیات پانزده فرد وابسته به گروه طالبان […]

درپی عملیات نظامیان کشور در مربوطات ولایت غور سیزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این عملیات که به حمایت نیروهای هوایی همراه بود، روز گذشته، در مربوطات ولسوالی تیوره این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه درپی این عملیات پانزده فرد وابسته به گروه طالبان زخم برداشته‌اند و روستاهای اوبیدک، بازار قوبه و یخن سُفلا از حضور طالبان تصفیه شده است.