تا سه هفته‌ای دیگر، مهلت ایالات متحده برای حضور در افغانستان بر اساس توافق‌نامه دوحه پایان می‌یابد. اما جان ساکی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، به دلیل مسایل فنی دشوار است. شمس امانی در این برنامه با آقایان کاظم بامیک آگاه روابط بین‌الملل، دکتر شهیر نثاری تحلیل‌گر […]

تا سه هفته‌ای دیگر، مهلت ایالات متحده برای حضور در افغانستان بر اساس توافق‌نامه دوحه پایان می‌یابد.
اما جان ساکی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که خروج نیروهای امریکایی تا اول ماه می، به دلیل مسایل فنی دشوار است.
شمس امانی در این برنامه با آقایان کاظم بامیک آگاه روابط بین‌الملل، دکتر شهیر نثاری تحلیل‌گر مسایل سیاسی گفت‌وگو کرده است