عبدالله عبدالله می‌گوید انتظار می‌رود این نشست منجر به صلح پایدار در کشور شود. در همین حال، در آستانه‌ای توحید سازی طرح‌ها از سوی شورای مصالحه، منابع می‌گویند که طرح رییس جمهور غنی نیز در شورای مصالحه ارزیابی شده است. به‌گفته‌یی این منابع، آقای غنی در این طرح پیشنهاد کرده که اگر طالبان در حکومت […]

عبدالله عبدالله می‌گوید انتظار می‌رود این نشست منجر به صلح پایدار در کشور شود.
در همین حال، در آستانه‌ای توحید سازی طرح‌ها از سوی شورای مصالحه، منابع می‌گویند که طرح رییس جمهور غنی نیز در شورای مصالحه ارزیابی شده است.
به‌گفته‌یی این منابع، آقای غنی در این طرح پیشنهاد کرده که اگر طالبان در حکومت شریک شوند، او حاضر است برخی از کرسی‌های عمده را به این گروه بسپارد و صلاحیت های خود را نیز محدود کند.
در این برنامه عایشه شریفی با آقایان داکترفضل‌من‌الله ممتاز عضو شورای رهبری اتحاد شوراهای حزب اسلامی، احسان‌الله صدیق عضو کمیته سیاسی احزاب و احمدخان اندر آگاه سیاسی گفت‌وگو کرده است.