شماری از باشندگان پایتخت در یک گردهمایی اعتراضی خواهان بازداشت عبدالغنی علی‌پور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در بهسود شدند. معترضان علی‌پور را تروریست خواندند و معاون دوم ریاست جمهوری را نیز به پشتیبانی از او متهم کردند. در این برنامه عایشه شریفی با آقایان داکتر نعمت‌الله ابراهیمی استاد در دانشگاه له‌تروب در آسترالیا و عزیز […]

شماری از باشندگان پایتخت در یک گردهمایی اعتراضی خواهان بازداشت عبدالغنی علی‌پور فرمانده نیروهای خیزش مردمی در بهسود شدند.
معترضان علی‌پور را تروریست خواندند و معاون دوم ریاست جمهوری را نیز به پشتیبانی از او متهم کردند.
در این برنامه عایشه شریفی با آقایان داکتر نعمت‌الله ابراهیمی استاد در دانشگاه له‌تروب در آسترالیا و عزیز استانکزی فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است