درپی ادامۀ عملیات نظامیان کشور در مربوطات ولایت کندهار نزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این عملیات‌ها در ولسوالی‌های ارغنداب و ژیری این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه درپی این عملیات دوازده فرد دیگر وابسته به گروه طالبان زخم برداشته‌اند و مقداری سِلاح […]

درپی ادامۀ عملیات نظامیان کشور در مربوطات ولایت کندهار نزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این عملیات‌ها در ولسوالی‌های ارغنداب و ژیری این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه درپی این عملیات دوازده فرد دیگر وابسته به گروه طالبان زخم برداشته‌اند و مقداری سِلاح و جنگ‌افزار طالبان تخریب شده و یک‌عراده موتر آنان به دست نیروهای امنیتی افتاده است.