درپی انجام ضربات هوایی در مربوطات ولایت کندز هفده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی روز گذشته، در ولسوالی امام صاحب این ولایت کندز بر یک تجمع طالبان انجام شده است. براساس خبرنامه درپی انجام این ضربات هوایی، پانزده فرد دیگر وابسته […]

درپی انجام ضربات هوایی در مربوطات ولایت کندز هفده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی روز گذشته، در ولسوالی امام صاحب این ولایت کندز بر یک تجمع طالبان انجام شده است. براساس خبرنامه درپی انجام این ضربات هوایی، پانزده فرد دیگر وابسته به گروه طالبان زخم برداشته اند و یک موتر و مقداری سلاح و جنگ افزار طالبان نیز تخریب شده است.