وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که در سال گذشتۀ خورشیدی میزان تولید ابریشم در کشور از مرز یک‌تُن گذشته است. جوزجان در صدر ولایت‌های تولید‌کنندۀ ابریشم قرار گرفته است. طبق آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سال گذشته یک‌هزار و نودونه کیلوگرام ابریشم در ولایت‌‌های ننگرهار، هرات، بلخ و جوزجان تولید […]

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که در سال گذشتۀ خورشیدی میزان تولید ابریشم در کشور از مرز یک‌تُن گذشته است.

جوزجان در صدر ولایت‌های تولید‌کنندۀ ابریشم قرار گرفته است. طبق آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در سال گذشته یک‌هزار و نودونه کیلوگرام ابریشم در ولایت‌‌های ننگرهار، هرات، بلخ و جوزجان تولید شده‌است. از این میان، در ولایت جوزجان هفت صد و پنجاه کیلوگرام ابریشم تولید شده ‌است. ولایت‌‌های ننگرهار، هرات و بلخ به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفته‌ است. صنعت ابریشم و تولید کالاهای ابریشمی در افغانستان قدامت چندصد ساله دارد، اما این صنعت در نتیجۀ‌ سال‌‌ها جنگ، ضعیف شده و شاهد افت بوده است.