از قوع دو انفجار تروریستی درکابل جلوگیری شده است. در یک خبرنامۀ فرماندهی پولیس کابل آمده است که تروریستان صبح امروز دو حلقه ماین مقناطیسی را در مسیر جاده عمومی کابل- بگرام در مربوطات حوزۀ نزدهم امنیتی کابل و ساحۀ کارته سه حوزۀ ششم امنیتی کابل جاسازی کرده بودند. بر اساس این خبرنامه، تروریستان این […]

از قوع دو انفجار تروریستی درکابل جلوگیری شده است.

در یک خبرنامۀ فرماندهی پولیس کابل آمده است که تروریستان صبح امروز دو حلقه ماین مقناطیسی را در مسیر جاده عمومی کابل- بگرام در مربوطات حوزۀ نزدهم امنیتی کابل و ساحۀ کارته سه حوزۀ ششم امنیتی کابل جاسازی کرده بودند. بر اساس این خبرنامه، تروریستان این ماین را از بهر هدف‌قراردادن غیرنظامیان در این ساحات جابه‌جا کرده بودند.