در پی انفجار یک ماین کنار جاده در شهر مزارشریف یک پولیس زخمی و یک غیر نظامیبه شهادت رسیده است. سخنگوی پولیس بلخ می‌گوید که این رویداد ساعت هشت و نیم صبح امروز در نزدیکی چهار راه ذبیح‌الله زمانی رخ داد که یک موتر پولیس از ساحه می‌گذشت. او می‌گوید که مواد انفجاری دریک گلدان […]

در پی انفجار یک ماین کنار جاده در شهر مزارشریف یک پولیس زخمی و یک غیر نظامیبه شهادت رسیده است.

سخنگوی پولیس بلخ می‌گوید که این رویداد ساعت هشت و نیم صبح امروز در نزدیکی چهار راه ذبیح‌الله زمانی رخ داد که یک موتر پولیس از ساحه می‌گذشت. او می‌گوید که مواد انفجاری دریک گلدان جاسازی شده بود.