وزارت امور داخله از بازداشت پنج‌تن به اتهام «بی‌حرمتی ولت‌وکوب» پولیس خبر داده است. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این پنج‌تن در«چک‌پاینت» دهبوری در ناحیه سوم شهر کابل به پولیس موظف بی‌‌حرمتی کرده‌اند و بازداشت شدند. به گفته آرین، این افراد زیر نظارت قرار دارند. سخنگوی وزارت داخله گفته است که […]

وزارت امور داخله از بازداشت پنج‌تن به اتهام «بی‌حرمتی ولت‌وکوب» پولیس خبر داده است. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این پنج‌تن در«چک‌پاینت» دهبوری در ناحیه سوم شهر کابل به پولیس موظف بی‌‌حرمتی کرده‌اند و بازداشت شدند.

به گفته آرین، این افراد زیر نظارت قرار دارند. سخنگوی وزارت داخله گفته است که «دست بلندکردن بالای پولیس» جرم است و باید افراد متهم پاسخ بدهند و طبق قانون مجازات شوند. در ویدیویی‌که از این صحنه به نشر رسیده است، چند تن را نشان می‌دهد که با پولیس درگیر شده‌‌اند.